Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President: ‘’ Zuinig omgaan met ons milieu’’

‘’Meneer de voorzitter, de omgeving waarin we leven is kwetsbaar. We moeten daarom zuinig, duurzaam en verstandig omgaan met ons milieu en wat de natuur ons heeft toevertrouwd. Wij zijn gezegend met meer dan 90% tropisch regenwoud, maar door de lage kustlijn, zijn we in de top tien van meest kwetsbare landen, als het gaat om de stijging van de zeespiegel’’. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi bij het uitspreken van de jaarrede.

Het staatshoofd verwees naar ondermeer de situatie te Weg naar Zee met betrekking tot het opkomende zeewater, die terstond aangepakt zal worden. Het gebruik van gevaarlijke stoffen zoals kwik, ammonium nitraat en vele andere gevaarlijke stoffen, moet drastisch veranderen. Dat is niet alleen een taak van de overheid. Elk individu in onze gemeenschap zal moeten meewerken. De milieu-autoriteit zal hierin een belangrijk rol spelen, evenals het nieuwe Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Ten aanzien van drinkwater, zullen in 2021 weer nieuwe bronnen worden aangeboord, en zal het waterleidingnet verder worden uitgebreid. In dit dienstjaar zal volgens president Santokhi het accent gelegd worden op het optimaliseren van de aangelegde infrastructuur, én uitbreiding van het aantal aansluitingen over heel Suriname. ‘’Als we bereid zijn meer te betalen voor water, zal iedereen van goed drinkwater kunnen worden voorzien, conform de Sustainable Development Goals, waar we ons internationaal aan hebben verplicht.

Via Public Private Partnerships (PPP’s) in milieuprojecten, krijgen we ook toegang tot financieringsprogramma’s zoals, het wereld milieufonds (GEF) en andere klimaatfondsen’’. Met ons vergelijkbare landen, zoals buurland Guyana, zijn veel succesvoller geweest, in de onderhandelingen voor zogenaamde CO2-kredieten, die in de honderden miljoen kunnen lopen. Deze regering gaat daar een inhaalslag in maken, zei president Santokhi.

Meer nieuws