Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Nigeriaanse consultants bespreken herbebossingsproject met VP

Aangezien klimaatverandering ingrijpende effecten met zich meebrengt, is het van cruciaal belang dat er in de wereld aan herbebossing wordt gedaan. Suriname moet vooral zijn status als groenste land behouden door onder andere opnieuw te beplanten daar waar er aan houtkap is gedaan. Dit zeggen Muyi Kazim en Olu Ajayi, consultants van Kazona Maycroft Consulting Ltd. uit Nigeria. Zij hebben op woensdag 20 maart 2024 een beleefdheidsbezoek gebracht aan Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk.

De organisatie, die zich inspant om herbebossingsprojecten te helpen financieren en uit te voeren, is in Suriname om een pilotproject te bespreken. Deze pilot zal uitgevoerd worden in het Oost-Surinamegebied waarin de dorpen Langahoekoe, Wanhatti, Ricanaumofo, Adjuma Kondre, Peto Ondro en Moengo Tapoe zich bevinden. De keuze voor dit ruim 20.000 hectare groot gebied is vanwege het feit dat er hier niet aan mijnbouw wordt gedaan. VP Brunswijk is ingenomen met het initiatief en zal dit verder bespreken met president Chandrikapersad Santokhi.

Middels het pilotproject wordt ook invulling gegeven aan enkele VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Een hiervan is armoedebestrijding aangezien er werkgelegenheid gecreëerd zal worden voor de plaatselijke gemeenschap. Het ligt in de bedoeling de pilot voor de duur van 10-15 jaar uit te voeren met de mogelijkheid tot verlenging, afhankelijk van de fondsen. De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), van wie directeur Ruben Ravenberg het project onomwonden ondersteunt, zal helpen met het projectdossier en het geheel coordineren. Naast directeur Ravenberg zat ook directeur Meredith Vitoli van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) aan bij het onderhoud met de VP.

All reactions:

4242