Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Staatraad

Over ons

De President is Voorzitter van de Staatsraad.

De bevoegheden van de Staatsraad zijn:

  1. Het adviseren van de President bij de uitoefening van zijn ambt als Staatshoofd en als hoofd van de Regering;
  2. Het adviseren van de Regering over algemene beleidsaangelegenheden en over de inhoud van Wetsontwerpen alsmede volkenrechtelijke overeenkomsten, waarvan de goedkeuring van De Nationale Assemblée vereist is;
  3. Het adviseren van de Regering over ontwerp-staatsbesluiten;
  4. Het goedkeuren van zijn Reglement van Orde dat bij staatsbesluit wordt vastgesteld