Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Communicatie Dienst Suriname (CDS)

In landen met een democratische samenleving is de openbaarheid van het bestuur een algemeen rechtsbeginsel. Dat houdt in dat de burger het recht heeft te weten welke informatie afkomstig is van de overheid en wat de inhoud is van die informatie. De overheidsinformatie in ons land heeft betrekking op alle informatie waarop de burger recht heeft om in de Surinaamse samenleving te kunnen wonen, werken en leven. Communicatie Dienst Suriname is het centraal punt van overheidsinformatie en de communicatie daarvan.

WAT WE DOEN
In landen met een democratische samenleving is de openbaarheid van het bestuur een algemeen rechtsbeginsel. Dat houdt in dat de burger het recht heeft te weten welke informatie afkomstig is van de overheid en wat de inhoud is van die informatie. De overheidsinformatie in ons land heeft betrekking op alle informatie waarop de burger recht heeft om in de Surinaamse samenleving te kunnen wonen, werken en leven. Communicatie Dienst Suriname is het centraal punt van overheidsinformatie en de communicatie daarvan.

ONZE MISSIE
Communicatie Dienst Suriname is het centraal orgaan van de overheid belast met het richting geven, coördineren, communiceren van de overheidsinformatie en het uitdragen van het regeringsbeleid in de ruimste zin des woord, naar de Surinaamse samenleving en belanghebbenden.

ONZE VISIE
Communicatie Dienst Suriname streeft ernaar om een lerende organisatie te zijn, bemenst door vaderlandslievende, betrokken en verantwoordelijke medewerkers, die gedisciplineerd en overtuigd resultaat gericht in teamverband werken om

ONS LEIDERSCHAP
Onze maatschappij zit in een overgangsfase die wordt veroorzaakt door trends in de maatschappij met tegelijkertijd een toename van technische innovaties. Dit resulteert in een veranderende en groeiende complexiteit binnen organisaties en de wijze waarop deze bestuurd worden. Deze vereist een andere soort leiderschap: Modern of Vernieuwend Leiderschap.

Daar waar klassieke leiders zich konden beperken tot het initiëren en het besturen van een beweging op afstand, beschikken vernieuwende leiders zelf over de volgende zeven elementen bij leiderschap: wijsheid, moraal, competenties, ervaring, kennis, ontwikkeling en balans. Een verandering van de persoonlijke attitude als levensinstelling is essentieel om zo een nieuwe, noodzakelijke denkrichting te implementeren. Wij van Communicatie Dienst Suriname zijn hierin getraind en gecertificeerd.

Hier wordt het laatste nieuws van de overheid gepresenteerd in een bericht ondersteund met een foto/foto’s, video of een PDF-document. De input komt vanuit de ministeries, rekening houdend met de primeurs. Ook de redactie van CDS bereidt zelf berichten voor.

GOVTV op kanaal 8.3 is het televisiekanaal van de overheid, waar alle producties van overheidsinstanties, inclusief van de CDS, worden uitgezonden. Hier komen ook bekendmakingen, oproepen, tips van de overheidsinstanties als flipkaart. Live uitzendingen van onder andere persconferenties, -briefing en andere belangrijke sociaalmaatschappelijke gebeuren zijn niet uitgesloten.
Uitzending gemist? (KLIK HIER)

SOCIAL MEDIA KANALEN