Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij

Ministerie van LVV verzorgt basistraining in hydrocultuur

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een groep van zeventien

belangstellenden op dinsdag 30 augustus 2022 een basistraining in hydrocultuur gevolgd. De

training welke verzorgd werd door de afdeling Groenten Onderzoek van het LVV-directoraat

Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV) is ondergebracht binnen het

project voor Landbouw Concurrentievermogen van de International Development Bank (IDB).

Dit project is gericht op het versterken en verbeteren van het concurrentievermogen van

landbouwers.

Eerder dit jaar hadden enkele van de participanten van de hydrocultuurtraining een

plantvermeerderingstraining gevolgd op het ministerie. Deze is zo goed ervaren door hen, dat zij

wederom een groep samenstelden die interesse had voor hydrocultuur. Het ministerie werd met

het verzoek voor een training benaderd, welke, in samenwerking met de IDB terstond

ingewilligd werd.

Hydrocultuur is het kweken van  planten  in water, waaraan noodzakelijke voedingsstoffen zijn

toegevoegd. Het is een kweekwijze welke steeds vaker wordt toegepast.

Het telen van gewassen is een uitdagende onderneming die voortdurend wordt blootgesteld aan

weers- en klimaatomstandigheden. Deze spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het tempo

van de gewasproductie. Het toepassen van hydrocultuur in een plantenkas leidt tot gunstige

groeiomstandigheden waarbij de gewassen beschermd zijn tegen ongunstig weer en

verschillende plagen. Hierdoor krijgt men ook producten van betere kwaliteit. Eén van de

grootste voordelen is dat dit systeem het mogelijk maakt het heel jaar door gewassen te telen in

plaats van te worden beperkt door de seizoenen. Hydrocultuur kan reeds op een klein

oppervlakte worden toegepast.

De participanten hebben kennis gemaakt met de verschillende hydrocultuursystemen, waardoor

zij nu in staat zijn onderscheid te maken tussen de gewassen en in welk hydrocultuursysteem

deze het best geteeld kunnen worden. “De training heeft mij, net als de

plantvermeerderingstraining, gestimuleerd zelf mijn groenten te planten om zo te voorzien in

eigen behoeften. Doordat hydrocultuur reeds op een klein oppervlakte kan worden toegepast, is

het voor mij en vele anderen die verantwoord willen planten prima toepasbaar. Een echte

aanrader voor velen!” gaf de enthousiaste Bea Lachhunsing aan. Zij raad deze training eenieder

aan. De participanten hebben ter afsluiting van de training een certificaat in ontvangst mogen

nemen.