Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Achaibersing bezoekt Belastingen

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft een bezoek gebracht aan het Directoraat der Belastingen en de Belastingdienst, die onder dit directoraat ressorteert. De bewindsman heeft tijdens de ontmoeting op donderdag 15 oktober 2020 kennisgemaakt met het personeel en notitie genomen van de omstandigheden waaronder de werkzaamheden verricht moeten worden. Vanuit de leiding van het ministerie zal worden nagegaan op welke wijze het directoraat getransformeerd kan worden naar een moderne dienst.

Minister Achaibersing is de mening toegedaan, dat de Belastingdienst te weinig als macro-economisch instrument wordt ingezet om het macro-economisch leven te beïnvloeden. Dat zal in de toekomst wel moeten gebeuren. De directie heeft reeds de opdracht gehad om de dienst te transformeren, hetgeen inhoudt dat er aan alle aspecten – zowel de kwalitatieve als kwantitatieve – gewerkt wordt. Dit zodat het doel om te kunnen praten van een moderne Belastingdienst wordt bereikt.

Met directie en management is afgesproken dat de medewerkers de tools krijgen aangereikt om, ondanks de gebrekkige middelen, hun werk naar behoren te kunnen doen. Daarbij noemde de bewindsman het het efficiënter maken van het inningsproces zodat de Staat meer inkomsten kan genereren.

Meer nieuws