Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Gecoördineerde aanpak voor nationaal Milieubeleid

Met de instelling van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en ingevolge de taakstelling is het de bedoeling dat er een gecoördineerde aanpak plaatsvindt van de uitvoering van het nationaal milieubeleid. Dit zal in nauwe samenwerking gebeuren met alle ministeries die milieu gerelateerde taken hebben. Het ministerie vervult in deze een coördinerende en sturende rol en staat daarom een transparante en voorspelbare aanpak voor.

Dit zei minister Silvano Tjong-Ahin in De Nationale Assemblee. Deze aanpak zal zich in het bijzonder volgens de bewindsman ook richten op gemeenschapsparticipatie, waarbij het de bedoeling is om milieubeleid dichterbij de burgerij te brengen. Er zal vooral meer aandacht geschonken worden aan het vergroten van het milieubewustzijn en aan het sluiten van partnerschappen met het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld ter ondersteuning hiervan.

Het ministerie heeft reeds stappen gezet om met nationale en internationale instituten samenwerkingsverbanden aan te gaan ter ondersteuning van het ruimtelijke ordening- en milieubeleid voor een gerichte aanpak van milieuvraagstukken o.b.v. de Milieuraamwet en internationale verplichtingen.

‘’Onze aanpak zal zich onderscheiden door meer te doen en overbodige studies te ontwijken. We zijn overrompeld door vele studies, veelal gestuurd vanuit buitenlandse organisaties. We zullen prioriteiten stellen: niet alle milieuproblemen van de wereld moeten per se op onze agenda prijken. Daar hebben we te weinig capaciteit voor. We zullen ook het milieubeleid een zaak van een ieder maken; niet alleen van beleidsmakers, academici en milieu fanaten’’, aldus minister Tjong-Ahin. Verder is een belangrijk element in de nieuwe aanpak, de koppeling tussen het milieubeleid en de ruimtelijke ordening. Gebieden die bedreigd worden door zeespiegelstijging zullen moeten worden beschermd.

Meer nieuws