Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Dc Bhola weerspreekt insinuaties vanuit samenleving

Berichten hebben de districtscommissaris (dc) van Paramaribo Noord-Oost, Ricardo Bhola, bereikt als zou de burgervader vergunningen verleend hebben voor het houden van Openbare Vermakelijkheden. De burgervader geeft aan dat er in het verleden reeds vergunningen voor een geldigheidsduur van 3 (drie) jaren aan diverse instanties zijn uitgegeven voor het houden van Openbare Vermakelijkheden. De eerder aangehaalde vergunningen zijn thans voorlopig on hold gezet, vanwege de COVID-19 situatie in Suriname.

Sinds medio maart zijn wij in Suriname als samenleving geconfronteerd met het COVID-19 virus. Er is vanuit de regering een COVID-19 managementteam samengesteld, dat rechtstreeks onder de president valt en COVID-19 protocollen en voorwaarden van operatie voor de branche van openbare vermakelijkheden heeft samengesteld. Ook de districtscommissaris is gebonden aan de eerdergenoemde protocollen en voorwaarden. Indien belanghebbenden interesse hebben voor het organiseren van een openbare vermakelijkheid, dient de gegadigde zich persoonlijk bij de balie van het districtscommissariaat van Paramaribo Noord-Oost aan te melden en zijn/haar verzoekschrift in te dienen.

De districtscommissaris evalueert de aard per individuele verzoekschrift en geeft vervolgens na grondig onderzoek, hetzij positief of negatief, advies. De commissaris wil alle ruis die thans met betrekking tot het hierbovenaangehaalde in de samenleving bestaat, terstond wegnemen. Hij benadrukte dat het commissariaat handelt conform hetgeen de regering haar voorhoudt. Alle geluiden die zich thans in de samenleving voordoen berusten veelal op “mofo koranti” en zijn dus bezijdens de waarheid.

Indien de samenleving constateert dat er onrechtmatig wordt gefeest mag zij zich wenden tot het Quick Response Team (QRT) en wel op het nummer 105. Dit team beschikt over alle dossiers van openbare vermakelijkheden, waarbij de commissaris vergunning verleent, afhangend van het ingekomen “Politie Advies” vanuit de Regio Politie Commandant.

Meer nieuws