Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Missie en Visie

VisieHet verder vestigen van een sociaal rechtvaardige samenleving met gelijke rechten en kansen voor eenieder, in het bijzonder de minderdraagkrachtigen en andere kwetsbare groepen met als doe1 het reduceren van armoede en bevorderen van welzijn. MissieHet uitvoeren van welzijns- en huisvestingsprogramma’s welke gericht zijn op het opvangen van de noden van de minderdraagkrachtigen en andere […]

Historie

Het huidig Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) werd ingesteld in 1946.Begonnen met een personeelsbestand van 42 personen werd ingesteld – als afdeling van Algemeen Bestuur – het Departement van Sociale en Economische Zaken. De toename van de werkzaamheden maakte het wenselijk om het departement al gauw in tweeën op te splitsen. Zo werd bij Resolutie […]

Contact

Afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorziening (AUSV)Hk Gemelandsweg/J.A. PengelstrTel: +597 476-322 Het Algemene Oudedags Voorzienings FondsHk Gemelandsweg/J.A. PengelstrTel: +597 470-724 Afdeling Algemene Zaken (AZ)Waterkant 30-32Tel: +597 472-336 Afdeling Personeelszaken (PZ)Waterkant 30-32Tel: +597 474-583 Afdeling Begroting -en Financiele Zaken (BFZ)Waterkant 30-32Tel: +597 476-995 Afdeling Documentaire Informatie Verzorging (DIV)Waterkant 30-32Tel: +597 472-648

Over het ministerie

Wat doet het Ministerie?Het ministerie ondersteunt kwetsbare groepen in onze samenleving, zodat zij ook een menswaardig bestaan kunnen hebben. Welke groepen ondersteunen wij? Kinderen en jeugdigen Mensen met een beperking (handicap) Thuis– en daklozen Senior burgers Personen en gezinnen met een minimuminkomen Woningzoekenden Voor kinderen en jeugdigen:  Financiële bijstand  Algemene Kinder Bijslag  Schoolkleding en –schoeisel […]

Directoraten

Directoraat Sociale ZakenDirectoraat VolkshuisvestingOnderdirectoraat Administratieve DienstenOnderdirectoraat Kategoriaal Maatschappelijke WerkOnderdirectoraat Algemeen Maatschappelijke ZorgOnderdirectoraat Financieel Beheer