Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

CASAS RvC informeert president Santokhi omtrent ontwikkelingen burgerluchtvaart

De President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi, heeft op 19 oktober jongstleden een vruchtbare bespreking gevoerd met de Raad van Commissarissen (RvC) van de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS). De Vicepresident van de Republiek Suriname, Z.E. Ronnie Brunswijk, heeft eveneens deelgenomen aan deze bespreking.

De RvC van CASAS heeft in deze meeting de President en de Vicepresident omstandig geïnformeerd omtrent de voortgang van het certificeringsproces van de Boeing 777 van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM). Daarnaast zijn de President en de Vicepresident door de RvC nader geïnformeerd omtrent de verhoudingen tussen CASAS en de in Suriname gevestigde luchtvaartmaatschappijen.

Gedurende deze bespreking is, met instemming van de RvC, het besluit genomen dat de heer Brian De Souza, thans President-Commissaris van CASAS, gelet op zijn uitgebreide ervaring en expertise met betrekking tot de toezicht- en veiligheidsaspecten in de burgerluchtvaart, zal waarnemen als Directeur van CASAS. Voorts is besloten dat met de huidige directeur van CASAS, goede afstemming zal worden gepleegd omtrent zijn vervanging en mogelijke verdere inzet. De voornoemde besluiten zullen op korte termijn worden geformaliseerd.

Meer nieuws