Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Buschauffeurs ontvangen toewijzingsbeschikkingen

Directe hulp bieden aan burgers in nood, dat is waar Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk zich gepassioneerd voor inzet . De VP wenst niemand over te slaan, maar tracht eenieder, die bij hem aanklopt voor steun, tegemoet te komen. Tegen deze achtergrond hebben 20 buschauffeurs op woensdag 20 maart 2024 hun toewijzingsbeschikkingen uit handen van de VP in ontvangst mogen nemen.

De uitreiking van de documenten geschiedde op het Kabinet van de VP, in aanwezigheid van Shereve Turney, als woordvoerder van de Belangen Organisatie van Buschauffeurs (BOVB). Daar vanuit de BOVB de roep om hulp steeds luider werd, besloot Turney toenadering te zoeken bij de regeringsfunctionaris. De woordvoerder spreekt van een belangrijke stap in het verstrekken van essentiële middelen aan de beroepsgroep.

VP Brunswijk stond vooral stil bij het belang van de toewijzing van domeingrond aan minderbedeelden. Hij drong er bij de ontvangers op aan hun grondpapieren niet door te verkopen. De VP vergeleek de documenten met goud, dat generatie op generatie zijn waarde behoudt. De beschikkingen zijn voornamelijk bedoeld om de buschauffeurs te stimuleren hun beroep efficiënter en effectiever uit te oefenen, de werkomstandigheden te verbeteren en de transportsector in het land te stabiliseren.