Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Arbeidsinspectie ziet toe op naleving COVID-19 protocol voor casino’s

In de overtuiging dat veilige en gezonde werkplekken een wezenlijke bijdrage kunnen leveren tegen de verdere verspreiding van het gevreesde COVID-19 coronavirus, heeft de Arbeidsinspectie een aanvang gemaakt met inspecties op de naleving van COVID-19 preventieprotocollen. Het gaat hierbij om bedrijven in sectoren met een hoog besmettingsrisico. De spits werd afgebeten bij de casino’s die maandenlang de deuren gesloten moesten houden om verspreiding van de ziekte onder bezoekers en het personeel te voorkomen. Sedert maandag 14 september 2020 mogen de casino’s landelijk, zij het onder strenge preventieprotocollen van het ministerie van Volksgezondheid, weer bezoekers ontvangen. Het personeel wordt uiteraard weer ingezet voor de reguliere werkzaamheden.

Bewust van het feit dat blootstelling aan het gevaarlijk virus op de werkplek een reëel gevaar blijft bij nonchalance, heeft de Arbeidsinspectie het tot haar missie gemaakt om streng toe te zien op naleving van de voorgeschreven protocollen. Dit is de reden waarom arbeidsinspecteurs vol geestdrift de afgelopen week een aanvang hebben gemaakt met de controles in casino’s. Intussen zijn er 12 van de 27 casino’s, die in dit kader landelijk geïnspecteerd zullen worden, aangedaan. De voorlopige bevindingen van de Arbeidsinspectie zijn dat de eigenaren en werkgevers van deze bedrijven zich degelijk inzetten voor de naleving van de preventiemaatregelen. In bepaalde gevallen was bijsturing van de Arbeidsinspectie nodig. Er hoefde niet verbaliserend te worden opgetreden, omdat de aanwijzingen van de Arbeidsinspectie werden opgevolgd.

Bij de controlewerkzaamheden wordt er vooral gelet op: de hygiëne, stickermarkeringen, fysieke afstand, voorlichting aan het personeel, instructies voor zowel medewerkers als bezoekers en op het stappenplan bij een eventuele infectie. Afgezien van het preventieprotocol, adviseert de Arbeidsinspectie de casino’s om de registratie van bezoekers te laten geschieden door slechts een personeelslid ter minimalisering van het besmettingsgevaar. Voor het traceren van personen bij een eventuele besmetting zal het legitimeren van bezoekers verplicht worden gesteld. Voorts moet de leiding van de casino’s er strak op toezien dat de bezoekers te allen tijde hun mond- en neusbedekking op een correcte manier op hebben waarbij zowel de mond als neus bedekt is. Waar constante frisse lucht in ruimtes een zorgpunt is voor de Arbeidsinspectie, wordt bij het bedrijf erop aangedrongen dat aanpassingen worden gepleegd voor een goede ventilatie. In de komende dagen worden de inspectiebezoeken voorgezet.

Meer nieuws