Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Renovatiesubsidie voor minderdraagkrachtigen

Op maandag 3 juni hebben ongeveer 65 behoeftige gezinnen hun beschikking mogen ontvangen van het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting. Deze huishoudens komen in aanmerking voor Srd 54.000 voor het renoveren en of uitbreiding van hun woning. Het ministerie draagt op deze manier bij aan de verlichting van de sociale nood onder de sociaal […]

Ruim 60 begunstigden ontvangen renovatiesubsidie

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) beijvert zich continu ervoor de woonsituatie van minder draagkrachtigen te verbeteren. Dit doet het departement onder meer door het beschikbaarstellen van subsidiebedragen. Vice-President (VP) Ronnie Brunswijk ondersteunt dit beleid ten volle. Op zijn kabinet én in aanwezigheid van de regeringsfunctionaris hebben 65 begunstigden elk op maandag 3 […]

Minister Sozavo ontvangt presidentiële monitoringsteam.

Op vrijdag 10 mei jl. heeft de Minister van Sociale zaken en volkshuisvesting, Mw. Ines Pané het Presidentiële Monitoringsteam ‘Brede Welzijn voor de mens met een beperking’ ontvangen voor een constructieve werkbezoek. Samen zal nagegaan worden hoe de  knelpunten tot het verleden kunnen behoren en deze duurzaam op te lossen.  Enkele  zaken die ter sprake […]

Digitalisering Sociale uitkeringen geeft overzichtelijkheid van Koopkrachtversterking

De Surinaamse regering houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn met het Internationaal Monetaire Fonds (IMF). Afgelopen maart is de Staff Level Agreement bereikt over de vijfde evaluatie van het uit te voeren Herstelprogramma. Hierin is o.a opgenomen het uitvoeren en digitaal administreren van de sociale uitkeringen aan de samenleving. Op de website: https://gov.sr/kkv/ […]

Minister SOZAVO participeert in OAS hoorzitting over mensenrechten van ouderen.

Minister Ines Pane heeft afgelopen week namens Suriname de eerste openbare regionale hoorzitting over de mensenrechten van ouderen in Washington bijgewoond. Deze hoorzitting was georganiseerd door de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR). Voor de hoorzitting waren alle 11 landen uitgenodigd die de Inter-Amerikaanse Conventie ter Bescherming van de Rechten van Oudere Personen hebben geratificeerd. Dit […]

Uitbetaling Koopkrachtversterking gegarandeerd.

Inmiddels is het digitale dashboard van de KKV online al geactiveerd, wat één van de vereisten was van het Internationaal Monetair Fonds. Door te klikken op onderstaande link krijgt u gedetailleerde informatie over de Koopkrachtversterking: https://gov.sr/kkv/ Voor registratie klik op de volgende link: https://gov.sr/…/ministerie-van-sociale…/request-form/

Bespreking pijnpunten mensen met een beperking: wel of geen platform

Minister Ines Pané van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft op vrijdag 9 februari j.l. een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van organisaties/instellingen die opkomen voor mensen met een beperking. Het doel was om de pijnpunten van meerdere organisaties die zich ontfermen over mensen met een beperking aan te horen. Vervolgens zou er een platform worden […]

Eenmalige bonus Koopkracht Versterking: vergroting koopkracht en welzijn samenleving

De regering Santokhi – Brunswijk heeft voor de maand januari een bonus uitgekeerd aan alle personen die in aanmerking komen voor de Koopkracht Versterking (KKV) van SRD 1800,- Het betreft een eenmalige uitkering van SRD 2180,- welke alleen over januari 2024 is uitbetaald. Hierdoor hebben de begunstigden een totaal van SRD 3980,- ontvangen. Minister Ines […]

Distributie monikarta SPB- Koopkrachtversterking van start gegaan in Wanica

De distributie van de Social Beneficiary Program Moni Karta in het district Wanica is op maandag 2 oktober 2023 van start gegaan. Minister Uraiqit Ramsaran van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkhuisvesting (SoZaVo), was aanwezig op de distributielocatie te Lelydorp om deel te mogen zijn van het distributieproces op locatie. Hij richtte een kort […]

Distributie Monikarta Koopkrachtversterking Wanica

De distributie van de Monikarta koopkracht versterking Wanica begint op 2 oktober a.s. en eindigt op 6 oktober 2023. Aanvragers die een sms-bericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting hebben ontvangen, kunnen hun kaart met een geldig identiteitsbewijs ophalen op een van de distributielokaties in Wanica. Klik voor meer info op de link […]