Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Belasting betalen: President en Vicepresident geven goede voorbeeld

Paramaribo, 5 }uni 2024 De minister van Financien en Planning heeft op 21 mei jl. een brief verzonden naar alle publieke functionarissen in Suriname, waarin wordt benadrukt dat het essentieel is dat iedereen aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Het gaat onder meer om inkomsten-, vermogens- en huurwaardebelasting. De brief is verzonden naar president Chandrikapersad Santokhi, […]

Ambtenarenbestand teruggebracht met 2.403

Paramaribo, 5 juni 2024 — Voor het eerst is het gelukt om de overheidsdienst kleiner en efficiënter te maken. Tussen mei vorig jaar, toen de regering de aanname van personeel reguleerde, en mei 2024 is het aantal ambtenaren met 2.403 afgenomen van 48.724 naar 46.321 Met deze afname van 5% in een jaar, is het […]

Commissie BTW adviseert verbeteringen

Paramaribo, 30 mei 2024 – Minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing, heeft vandaag het evaluatieverslag van de Commissie BTW in ontvangst genomen. Deze commissie, bestaande uit voornamelijk leden van het technisch team van het Tripartiet Overleg, werd op 28 maart 2024 geïnstalleerd met als doel de integrale evaluatie van de BTW-uitvoering. Dit initiatief volgde […]

Voortzetting IMF-steun aan Suriname gegarandeerd

President Chandrikapersad Santokhi en een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), onder leiding van Anastasia Guscina, hielden een belangrijke bijeenkomst. Tijdens deze ontmoeting werd de voortzetting van IMF-steun aan Suriname besproken, met speciale aandacht voor maatregelen ter bevordering van economische stabiliteit en de aanpak van corruptie. Beide partijen zijn bereid  om verder samen te […]

Hoe komt de douanekoers tot stand?

De douanekoers wordt volgens de Wet Tarief Invoerrechten 1996 door de Centrale Bank van Suriname twee wekelijks vastgesteld en wel op de tweede werkdag in de periode van deze twee weken. Dat houdt in dat om de twee weken de douanekoers wordt aangepast in het douane elektronisch systeem. Met deze douanekoers wordt de aangegeven waarde […]

Minister Financiën en Planning installeert Commissie BTW

De minister van Financien en Planning, Kermechend S. Raghoebarsing, heeft op vrijdag 28 maart 2024 een Commissie BTW geïnstalleerd, bestaande uit vertegenwoordigers van het technisch team van het Tripartiet Overleg, die zich moet richten op een integrale evaluatie van de wetgeving en uitvoering van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). De minister gaf […]