Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Zuid-Koreaanse milieudelegatie maakt opwachting bij president Santokhi

Een delegatie van het Zuid-Koreaanse bosbeheer – Korea Forest Service (KFS) – heeft zijn opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. De groep vertoeft in Suriname om gesprekken te voeren omtrent Surinames pogingen tot het verkrijgen van carbon kredieten alsook het bespreken van de mogelijkheid tot investeren. Op het Kabinet van de President heeft president Santokhi het bezoek een mijlpaal genoemd in de relatie tussen de twee landen. Het staatshoofd bleef vooral stilstaan bij de ontwikkeling van Surinames natuurlijke hulpbronnen, en in het bijzonder de noodzaak van carbon kredieten. De delegatie wordt geleid door Bae Jaesoo, voorzitter van het Zuid-Koreaanse National Institute of Forest Science, een subafdeling van de KFS.

Bij de ontmoeting met het staatshoofd was onder meer ook minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) aanwezig. President Santokhi merkte op dat Zuid-Korea een opmerkelijke groei en ontwikkeling heeft doorgemaakt, mede dankzij de ondersteuning van de internationale gemeenschap, strategisch beleid met de focus op industrialisatie en economische hervorming. Hoewel de Surinaamse context en omstandigheden verschillen met die van het Aziatische land, kan volgens het staatshoofd geleerd worden uit de ervaringen van Zuid-Korea. Hij gaf aan dat Suriname momenteel sterk afhankelijk is van inkomsten uit de goud- en oliesector, maar ernaar streeft ook andere sectoren sterk tot ontwikkeling te brengen, zoals de productie en agrarische industrie, het toerisme en hernieuwbare energie.

Deze stap is volgens het staatshoofd nodig om niet meer afhankelijk te zijn van een enkele industrie en tevens om een duurzame economie te creëren. President Santokhi voegde eraan toe dat er met Zuid-Korea grote potentie is tot samenwerking op verschillende gebieden. De Surinaamse hulpbronnen zoals bauxiet, goud, olie en gas zijn lucratieve sectoren om in te investeren. Tegelijkertijd probeert het land ook die omstandigheden te creëren om investeren te vergemakkelijken. In deze is het dan ook noodzakelijk om de effecten van klimaatverandering te mitigeren. Suriname verwelkomt daarom de samenwerking met landen als Zuid-Korea, die ervaringen hebben in het ontwikkelen van carbon marktmechanismen en duurzame ontwikkelingsprojecten.

Delegatieleider Jaesoo zegt dat hij in de ontmoeting met de regeringsfunctionarissen meer inzicht heeft verkregen in Surinames toewijding om het ecosysteem en het bos te behouden. Hij ziet veel potentie in de verdere samenwerking tussen de twee landen. Jaesoo is onder de indruk dat Suriname zowel een van de meest bosrijke als een van weinig carbon negatieve landen ter wereld is. De volgende stap na de ontmoeting met de Surinaamse regering is om Surinaamse deskundigen uit te nodigen voor een bezoek aan Zuid-Korea om ook daar de verdere samenwerking en de ontwikkeling van carbon kredieten te bespreken. Tevens ligt het in de bedoeling om dan een samenwerkingsdocument op het gebied van bosbeheer te tekenen.