Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Zelfvoorzienend karakter moet terugkeren in Suriname

De prijzen in de winkels zijn nog steeds te hoog, ondanks de verhogingen op de verschillende sociale uitkeringen en nog wel in vergelijking tot de, nu, stabiele koers en de invoerrecht vrije basisproducten. Tot deze conclusie kwam president Chandrikapersad Santokhi tijdens het bel- en vraagprogramma “Bel, Taki Nanga Deng Tiri Man” op maandag 4 april 2022. Hij gaf aan dat er een nog betere controle zal komen vanuit het ministerie van het ministerie van economische zaken, ondernemerschap en technologische innovatie in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie om de consument te beschermen.

Ondanks de verhogingen op sociale uitkeringen als de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), en de Algemene Kinderbijslag (AKB) lijkt het met de hoge prijzen er niet beter te gaan. De hoge prijzen in de winkels zijn te wijten aan de vele schakels die er zijn tussen de importeur en de winkelier. Als een aantal van deze schakels worden opgeheven zouden de prijzen betaalbaarder zijn. De overheid kan wel zelf gaan importeren maar laat het toch liever in handen van de particuliere sector omdat dit anders gelegenheid biedt tot corruptie.

De regering tracht degenen die alleen van AOV leven en toch nog niet uitkomen een extra SRD 100,- te bieden. “Men mag niet minder ontvangen dan dat waarop men recht heeft” benadrukt de president. Toch hamert het staatshoofd op het zelfvoorzienend karakter welk moet terugkeren in Suriname.  “Wij moeten producten van eigen bodem stimuleren en consumeren, om minder afhankelijk te zijn van de import, vooral in deze tijd van crisis” stelt het staatshoofd. Bij prijsstijgingen moeten uit extra inkomsten maatregelen getroffen worden zodat kruissubsidie mogelijk wordt.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vraagt naar subject subsidiëring. Dit betekent, alleen diegenen subsidiëren die het daadwerkelijk nodig hebben. Het sociaal vangnet programma is voor hen die bescherming nodig hebben en moet nog helemaal uitgewerkt worden. De president geeft toe dat dit wat sneller kan, vooral omdat het geld hiervoor, 30 miljoen, reeds klaarligt. De subjecten moeten de financiële middelen toegereikt krijgen om te kunnen overleven zodat hun koopkracht sterker wordt. Er is in elk geval genoeg geld om het land uit de financiële crisis te halen. Volgens het staatshoofd is de schuldpositie van Suriname onder controle.