Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Justitie en Politie

Women’s Rights Centre Lanceert “Project Evaluatie Wet Bestrijding Huiselijk Geweld” in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie en ondersteuning van De Canadian Fund for Local Initiatives.

Op maandag 29 augustus 2022 heeft Women’s Rights Centre (WRC) het project ‘Evaluatie Wet Bestrijding Huiselijk Geweld’ gelanceerd. Dit project wordt uitgevoerd door Women’s Rights Centre met financiering van het Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) en ondersteuning van het ministerie van Justitie en Politie. De launch heeft plaatsgevonden op het terras van het hotel Courtyard by Marriott

vlnr: Carla Bakboord, Minister Kenneth Amoksi, Ambassadeur Mark Berman, Commisaris Stanley Changoer, Carmen Rasam

Minister Kenneth Amoksi, van Justitie en Politie is over de tijdlijn na goedkeuring van de wet gegaan. Na goedkeuring zijn er meerdere trainingen verzorgd aan de Rechterlijke Macht en de Politie. Ook met de UNDP en het maatschappelijk middenveld is er door de jaren heen samengewerkt. Het instellen van de Nationale Raad Huiselijk Geweld in 2017 was een hoogtepunt in het beleid om huiselijk geweld aan te pakken. In Juni 2022 heeft de meest recente training voor politieagenten over de aanpak van Huiselijk geweld plaatsgevonden in samenwerking met de IDB. Minister Amoksi maakte verder ook bekend dat de Inter-Amerikaanse commissie voor de Rechten van de Mens het landenprogramma van Suriname heeft goedgekeurd. Dit betekent dat Suriname institutionele en technische versterking krijgt voor het samenstellen van een landelijk mensenrechtenbeleid.

Carla Bakboord, de voorzitter van WRC gaf in haar toespraak aan dat de wet huiselijk geweld die op 20 juni 2009 aangenomen was, indertijd opgesteld was door Womens Right Centre. Door de jaren heen is geconstateerd dat er nog problemen zijn met de uitvoering van de wet in de praktijk. Er is besloten om alle stakeholders erbij te halen en evaluatie sessies en educatieve sessies te houden. Op basis van de evaluatie zal er een concept aanpassing op de wet huiselijk geweld worden samengesteld en aan minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie worden gepresenteerd.

Carmen Rasam, de voorzitter van de Nationale Raad Huiselijk Geweld (NRHG), heeft kort gereflecteerd op het functioneren van de wet tot nu toe en heeft de overwegingen bij het traject naar verbetering gepresenteerd. Gezien de uitdagingen die er nog zijn was de conclusie van mw Rasam dat de wet werkelijk toe is aan herziening.

Plaatsvervangend Waarnemend Korpschef, Commissaris van Politie, Stanley Changoer, heeft aangegeven dat de politie de aanpak van huiselijk geweld ter hand neemt en ook regelmatig voorlichting geeft aan de sameleving. Er zijn Huiselijk Geweld (HG) units bij diverse politiestations. Uit ervaring kan de politie constateren dat de voornaamste drempels voor slachtoffers om aangifte te doen, onwil, vrees en financiële afhankelijkheid zijn. De aanpak van huiselijk geweld wordt opgenomen in het Beleidsplan 2022 -2027 van het Korps Politie Suriname zodat de aanpak een betere structuur krijgt.

Norville Plet-Burleson, de voorzitter van de Vereniging van Sociaal Werkers in Suriname heeft in haar toespraak ode gebracht aan de Social werkers en hun inzet ondanks schaarse middelen.

Mark Berman, de Canadese Ambassadeur naar Suriname heeft de aanwezigen ook kort toegesproken. Canada heeft de in afgelopen jaren een trekkersrol vervuld in het assisteren van landen in het Caraibisch gebied bij het samenstellen van wetgeving aangaande mensenrechten. Hij is blij met de aanpassingen die beoogd worden met de evaluatie en gaf aan dat vrouwenrechten de sleutel zijn bij het oplossen van armoede en het brengen van ontwikkeling. De aanpassing in de wet huiselijk geweld ziet hij als een investering in vrouwen en kinderen. Het stemt het goed dat een breed veld van actoren betrokken zij bij de aanpak van huiselijk geweld.