Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Wist u dat? Bossa Nova (Een nieuwe trend/ groep)

De Personeelsorder #48 van 1976 maakte bekend dat per 11 augustus 1976, 49 vrijwilligers onder de militaire krijgstucht geplaatst zouden worden. Deze lichting was een bijzondere, omdat het de eerste kaderopleiding was van de Surinaamse Krijgsmacht. Door het toenmalige Opleidingsinstituut werd de gemengde groep opgeleid tot officier, onderofficier en manschap.

De opleiding van de lichting duurde 8 maanden en werd volledig verzorgd op Bosbivak Zanderij. Instructeurs waren: Kapitein Lo Fo Wong, de Luitenants Rodrigues en Ritfeld. Verder behoorden Amatdasin, van Dams, Bonapart, Clijdesdale, Mercuur en Lievendag ook tot de instructeurs. Als uitvloeisel van een samenwerking tussen Suriname en Brazilië werd de lichting voorzien van een volledig Braziliaans PSU (Persoonlijke Standaard Uitrusting). Elke militair kreeg twee plunjezakken. Het militair sporttenue was in gedeeltelijke Braziliaanse kleuren; een gele trui, en een blauwe broek. Deze lichting was bijzonder, omdat het de eerste kaderopleiding was van het jonge Surinaamse leger dat in 1975 in het leven was geroepen.

Verder was het tenue een bijzondere, het was felgroen. De strakke discipline waarmee deze kaderklas is opgeleid, legde de basis voor goede militairen die carrière hebben gemaakt binnen het leger. Enkelen uit de groep die leidinggevende functies hebben bekleed G. Chan Jon Chu (gewezen Chefstaf), D. Kamperveen (gewezen Chefstaf en directeur van Defensie),  J. Laurens (gewezen hoofd Genie en Regio Commandant Oost), M.Blaaker (gewezen hoofd G1),  A. Bilkerdijk (gewezen hoofd SCNL, G4), John Jones (gewezen hoofd S3 bij de Marine),  Jozef Jones (gewezen hoofd MP), R. Sedney (gewezen hoofd Gewonden Verzorger),  G. van Gom (gewezen Logistiek officier), R. Ramsahai ( gewezen hoofd S2) en J. Smith (gewezen hoofd Technische Dienst).