Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Werkgroepen houden presentaties voor beleidscommissie

Drie verkiezingswerkgroepen hebben op 5 april 2022, tijdens de vergadering van de Beleidscommissie Verkiezingen 2025, presentaties gehouden over hun taakstelling, werkzaamheden en planning voor de komende periode. Het gaat om de werkgroepen Kiezerslijsten, Binnenland en Identiteitskaarten.

Kiezerslijsten
Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het bijhouden van een Kiezersregister met alle kiesgerechtigden die voorkomen in de bevolkingsadministratie. De werkgroep Kiezerslijsten ondersteunt bij het tijdig en correct actualiseren van de bevolkingsadministratie middels interne controle van bestanden, veldonderzoek en tussentijdse ter inzage legging van de voorlopige kiezerslijsten. Het doel is om valide en betrouwbare kiezerslijsten samen te stellen en te produceren voor de algemene vrije en geheime verkiezingen. Een belangrijke activiteit die de werkgroep dit jaar zal uitvoeren, is een landelijk veldonderzoek naar kiesgerechtigden van wie de oproepingskaarten bij de verkiezingen van 2020 niet konden worden verstrekt.

Binnenland
De werkgroep Binnenland heeft het binnenland van Suriname als werkgebied en heeft ook als doel om de bevolkingsadministratie te actualiseren ten behoeve van de kiezerslijsten. Deze werkgroep doet verschillende gebieden in het binnenland aan voor onder andere controle van de lijsten van de centrale bevolkingsadministratie, de aanmaak van identiteitskaarten, het opmaken van verzoekschriften voor late aangifte van geboorte en overlijden, het opmaken van verzoekschriften ter verbetering van de akten van de Burgerlijke Stand en veldonderzoek met betrekking tot onbestelde oproepingskaarten. Voor dit jaar is de werkgroep van plan om diverse missies uit te voeren naar verschillende gebieden in het binnenland.

Identiteitskaarten
Om deel te nemen aan de stemming kunnen kiesgerechtigden zich op de dag van de verkiezingen identificeren met een identiteitskaart, geldig Surinaams paspoort of geldig Surinaams rijbewijs. De werkgroep Identiteitskaarten zorgt ervoor dat alle zaken in orde zijn om burgers zo vlot mogelijk te voorzien van een identiteitskaart. Op schriftelijk verzoek gaat de werkgroep thuis bij bedlegerige en andere behoeftige burgers en tehuizen voor de aanmaak van identiteitskaarten. Dit jaar heeft de werkgroep reeds verschillende instellingen en adressen van burgers aangedaan. Deze werkzaamheden zullen de komende periode verder worden gecontinueerd. Ook zullen medewerkers van de verschillende Bureaus voor Burgerzaken, belast met de aanmaak van identiteitskaarten, worden getraind in fotografie.