Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Wederom overhandiging starterspakketten aan ondernemers met een beperking

Dat micro-ondernemers met een beperking een prioriteitsgroep vormen binnen het beleid van het ministerie van AWJ, is op vrijdag 30 juni 2023 weer eens gebleken. Op deze dag vond op het ministerie de overhandiging plaats van starterspakketten in het kader van het project ‘Ondersteuning zelfredzaamheid onder mensen met een beperking’. Het project behelst het trainen, begeleiden en aanreiken van een starterspakket aan 5 micro-ondernemers, die allen leven met een beperking. Het project wordt uitgevoerd door de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) met financiële ondersteuning van het Bureau voor Gemeenschapsprojecten (BGP) van het ministerie van Financiën en Planning. Het project is een follow-up van het Basic Need Trust Fund (BNTF)-9 project: “Micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking”, dat vorig jaar succesvol is afgewerkt door de SPWE. De vijf personen die nu participeren in het huidig project waren uit de boot gevallen bij de uitvoering van het BNTF-9 project door omstandigheden. Minister Steven Mac Andrew en medewerkers van het Bureau Gemeenschapsprojecten overhandigden elk symbolisch een starterspakket aan twee van de ondernemers met een visuele beperking. De overige drie ondernemers komen ook in aanmerking voor een starterspakket.

Minister Steven Mac Andrew was ingenomen met de overhandiging van de starterspakketten, omdat training en begeleiding volgens hem noodzakelijk zijn voor de doelgroep, maar niet voldoende zijn voor hen om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. De Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking heeft zich volgens hem altijd gericht op het aanreiken van starterspakketten aan de doelgroep, zodat participanten daadwerkelijk aan de slag konden gaan als ondernemer. De bewindsman was blij dat deze methode ook is opgepakt door het Bureau Gemeenschapsprojecten. De bewindsman was ook ingenomen met het feit, dat in het project ook meerdere personen participeren, die in het binnenland hun activiteiten ontplooien, omdat dit helemaal in lijn is met het streven van AWJ om landelijk te opereren. Volgens de minister zal de doelgroep ook geholpen moeten worden met het zoeken naar mogelijkheden voor afzet, zodat hun zelfredzaamheid verder vergroot kan worden.

Renate Wartes, voorzitter van de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking was blij, dat personen die eerder niet in de selectie waren gevallen bij de uitvoering van het BNTF-9 project, nu wel aan de beurt zijn om getraind en begeleid te worden tot micro-ondernemer. Zij moedigde de ondernemers aan om vol te houden en ervoor te gaan. Jaswant Doekharan, programme-manager van het Bureau Gemeenschapsprojecten, zei dat de doelgroep een bijzondere plek wordt toegekend bij het beoordelen van projectaanvragen door zijn bureau. Het besluit om het verzoek van de SPWE in te willigen was volgens hem snel gemaakt, omdat hij ervan is overtuigd dat met een duwtje in de rug zowel de ondernemerszin als ondernemingsgeest waarover deze groep beschikt, tot ontwikkeling kan worden gebracht. Hij deelde mee dat afgezien van dit project, zijn bureau meerdere projecten ondersteunt die gericht zijn op zelfredzaamheid van personen met een beperking. Simone Haridat, projectcoördinator bij de SPWE die dit project trekt, heeft de ondernemers op het hart gedrukt om wilskracht te tonen en te volharden in hetgeen waarmee zij zijn begonnen.

Paramaribo, 03 juli 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlnr: Rakesh Soekhai (BGP), Maureen Samuels (secretaries Raad van Toezicht SPWE), Cher Akoi (BGP), Steven Mac Andrew (Minister AWJ), Etienne Etman (directeur SPWE), Renate Wartes (voorzitter van de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking), Simone Haridat (projectcoördinator SPWE), Jaswant Doekharan (programme-manager van het Bureau Gemeenschapsprojecten (BGP) van het ministerie van Financiën en Planning). Zittend: Reginaldo Josafath en Johanna Ajeki (beiden visueel beperkt).