Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Volwaardige participatie van jongeren aan de maatschappij een noodzaak

Tegen de achtergrond van het verhoogd risico dat vooral risicojongeren lopen om af te glijden in de maatschappij, zijn er voor het ministerie grote uitdagingen voor wat betreft de vorming van de jeugd tot burgers die in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van ons land op diverse vlakken. Dit was de insteek van de nieuwe minister belast met Jeugdzaken, Steven Mac Andrew, tijdens zijn werkbezoek aan de onderdirectoraten: Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA), Jeugdcentra (NJC) en het Nationaal Jeugd Instituut (NJI). Hij bezocht het personeel van deze dienstonderdelen op vrijdag 6 mei 2022 waarbij hij de contouren van zijn jeugdbeleid uiteenzette.

De minister schetste een beeld over de maatschappelijke situatie van risicojongeren door zijn personeel te wijzen op ondermeer de vele gevallen van tienermoeders, drop-outs, jongeren die in aanraking komen met de justitie, maar ook de toename van suïcide onder jongeren. “De handen van alle stakeholders dienen nu ineengeslagen te worden om te voorkomen dat deze groep verder afglijdt. Actie is direct nodig”, dit was direct en zonder veel omhaal, de boodschap van hem aan zijn werkarmen die verantwoordelijk zijn voor het jongerenbeleid en de uitvoering daarvan.

Mac Andrew zal zich in de komende periode sterk maken voor het welzijn van de jeugd. Zijn uiteindelijk streven is dat jongeren volwaardig participeren aan de maatschappij. Hiertoe zal het ministerie met zijn werkarmen het voortouw nemen. De bewindsman gaat in de komende periode voor jongerenparticipatie en betrokkenheid van jongeren bij de voorbereiding en besluitvorming van het jeugdbeleid. Hij vindt het van belang om jongeren mee te laten denken en beslissen over beleid dat op hen van toepassing is. Hij vertrouwt erop dat deze aanpak uiteindelijk zal resulteren in het vinden van hun weg in de maatschappij waarbij ze bewuste keuzes zullen kunnen maken. Het heractiveren van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) heeft daarom ook zijn volle aandacht.

Om het doel te kunnen bereiken moeten de jeugdinstanties op een lijn staan met de minister en dat bleek ook toen de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, aanstipte dat vanuit haar beleidsgebied een klimaat geschapen zal worden voor de Surinaamse jongeren waarbij ze in de positie gebracht zullen worden om ten volle kansen in de maatschappij te benutten. Hiertoe zullen jongeren bewust gemaakt worden om zich te blijven ontwikkelen waardoor ze vanzelfsprekend hun kansen vergroten bij het betreden van de arbeidsmarkt en dus in de maatschappij.

Paramaribo, 08 mei 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlnr: Madhoeri Moenesar (onderdirecteur NJA), minister Steven Mac Andrew, Genti Mangroe (directeur Jeugdzaken), Mithish Bhaggoe (onderdirecteur Nationaal Jeugdinstituut).