Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Vertegenwoordigers SOCIEUX+ op bezoek bij minister Kuldipsingh

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft enkele vertegenwoordigers van SOCIEUX+ op bezoek gehad voor een officiële kennismaking. Tijdens dit bezoek waren eveneens aanwezig de Onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson en het Wnd. Hoofd Arbeidsbemiddeling, dhr. Brian Creebsburg.

Het doel van dit gesprek is om samen met de visie van de minister te kijken naar mogelijkheden om de directe bemiddelingen naar een hoger niveau te tillen. Dit bezoek heeft plaatsgevonden op donderdag 10 februari 2022.

Socieux+, vertegenwoordigd door Karin Wong A-Tsoi en Winny Vorm, is een technische faciliteit die is opgezet en mede gefinancierd door de Europese Unie (EU). Deze organisatie bevordert en onderhoudt de dialoog over sociale bescherming inclusief werkgelegenheidsbeleid met een toenemend aantal partnerlanden. Socieux+ zal technische assistentie verlenen aan de afdeling Directe Bemiddeling van het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt om ervoor zorg te dragen dat de capaciteit van het personeel vergroot wordt om zodoende een betere bijdrage te leveren in o.a. het koppelen van werkgevers met werkzoekenden. Verder wordt met deze capaciteitsversterking beoogd het bereik naar de werkgevers te vergroten en een betere controle over het werk van agentschappen uit de particuliere sector. De organisatie heeft inmiddels al gesprekken gevoerd met enkele stakeholders en zal op kort termijn starten met workshops t.b.v. de Directe Bemiddeling en andere medewerkers van het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt.

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat ook de vakscholen met de ondersteuning van Socieux+ naar een hoger niveau gebracht kunnen worden met internationale standaarden. De bewindsvrouwe heeft aangegeven dat de vakscholen niet alleen drop-outs en werklozen opleiden, maar ook de mensen met een beperking zodat ook die groep zelfredzaam wordt. Kuldipsingh heeft te kennen gegeven dat decentralisatie van het ministerie noodzakelijk is zodat de knelpunten op de arbeidsmarkt en de opvoedende taak van het ministerie effeciënter aangepakt kunnen worden. Verder heeft de minister haar dank uitgebracht aan Socieux+ voor de ondersteuning en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking.

Paramaribo, 11 februari 2022

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken