Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

Verduidelijking Betreffende de Inbeslagname van een Trommel Gemaakt van Slangenhuid

Verduidelijking Betreffende de Inbeslagname van een Trommel Gemaakt van Slangenhuid

Naar aanleiding van een bericht op sociale media over de inbeslagname van een trommel gemaakt van slangenhuid, specifiek die van een Groene Anaconda (Eunectes Murinus), wenst de Afdeling Natuurbeheer het volgende te verduidelijken:

De Groene Anaconda (Eunectes Murinus) is GEEN beschermde diersoort in Suriname. Het is echter belangrijk op te merken dat voor de invoer/uitvoer van dieren, planten en/of delen daarvan, evenals producten vervaardigd uit delen van dieren en/of planten, een invoer- of uitvoervergunning van de Dienst ‘s Landsbosbeheer vereist is.

Voor soorten die onder het CITES-verdrag vallen, zoals de Groene Anaconda (geclassificeerd als CITES II-soort), is naast de vergunning van de Dienst ‘s Landsbosbeheer (Suriname Forest Service) ook een CITES-vergunning vereist. Beide vergunningen worden na goedkeuring afgegeven door de Dienst ‘s Landsbosbeheer (LBB / NATUURBEHEER.

Zonder deze documenten is het verboden om dieren, planten en/of delen daarvan, evenals producten vervaardigd uit delen van dieren en/of planten, in te voeren in Suriname of uit te voeren vanuit Suriname.

Wij roepen het publiek op om zich aan deze regelgeving te houden en de vereiste vergunningen te verkrijgen, om zo een verantwoord beheer en behoud van onze natuurlijke hulpbronnen te waarborgen.

#BeschermOnzeDieren#NatuurbehoudDoetErToe#VerantwoordeHandel