Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

VAN GRASSROOT TOT ONDERNEMER EN HET OM-, HER- EN BIJSCHOLEN VAN WERKLOZEN & WERKZAMEN”

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) deelt mede dat de registratie fase van het project “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen” is afgesloten. Het doel van dit project is het versterken en/ of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” van voornamelijk werkloze jeugdigen ten einde hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten, het zij als klein ondernemer of als werknemer. Dit project is ingediend bij de Basic Needs Trust Fund (BNTF) en wordt gefinancierd door de  Caribbean Development Bank (CDB).

Na de registratie fase is een groep van 151 jeugdigen geselecteerd die voldoet aan de vereisten en zullen participeren aan de trainingen. De geselecteerden zijn jeugdigen in de leeftijdscategorie 16-24 jaar die niet schoolgaand zijn, werkloos zijn en willen gaan ondernemen of op zoek zijn naar een baan bij een werkgever maar ook werkende jeugdigen, die op zoek zijn naar een andere uitdaging. Vermeldenswaard is dat de stichtingen die belast zullen zijn met de trainingen reeds in het bezit zijn van de registratieformulieren van de jeugdigen die in de voorselectie zijn gevallen waarna de definitieve selectie voor de training door hun zal worden voltooid. Zij zullen een definitieve selectie maken voor het aantal dat zij zullen trainen.

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) zal de training ‘micro-ondernemerschap’ verzorgen. De stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) is belast met de trainingen ‘receptiemedewerker’ en ‘keukenassistent’. De Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO) geeft de trainingen ‘electro huisinstallatie’, ‘gas, water & sanitair’ (GaWaSa), ‘assistent verpleeghulp’ en ‘textiel’. De trainingen starten in juni en de tijdsduur wordt bepaald door het traject, maar varieert tussen 4 en 12 weken. Middels incentives wilt de organisatie de participanten motiveren hun beste beentje voort te zetten. De participanten zullen in het natraject verder begeleid worden tot het opstarten van een kleine onderneming en de best geslaagden zullen beloond worden met een apparaat of hulpmiddel ter ondersteuning van de behaalde training.

Paramaribo, 24 mei 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken