Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

UNICEF onder indruk van Kinderbeleid van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) die belast is met het kinderbeleid, krijgt een pluimpje van Jean Gough. Zij is regiodirecteur voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied van UNICEF, het VN Kinderfonds. Tijdens haar kennismakingsbezoek met minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo, was ze vol lof over de maatregelen die worden uitgevoerd door het Bureau Rechten voor het Kind m.b.t het uitgestippelde en uitgevoerd kinderbeleid van de regering Santokhi – Brunswijk. Onder de aanwezigen bevonden zich de directeur Sociale Zaken Melitia Sentelia, de Onderdirecteur Algemene Maatschappelijke Zorg Chenaide Adidee en Waarnemend hoofd Burea Rechten van het kind dhr. Bruce Sariredjo.

De SoZaVo bewindsman was zeer vereerd met het bezoek van Gough en gaf aan dat het ministerie zich blijft beijveren om het welzijn van kinderen in Suriname te bevorderen. Zo lichtte hij de UNICEF-regiodirecteur in, over o.a. de Positive Parenting Program trainingen en de onlangs gehouden cursus Gebarentaal.

Het Bureau Rechten voor het Kind, is volgens waarnemend hoofd Sariredjo, regulier bezig met het organiseren van bewustwordingsactiviteiten op scholen en instellingen. Daarnaast is ook de aandacht gevestigd op kinderen van het binnenland, omdat die groep kampt met andersoortige problemen die wat meer aandacht vergen om aangepakt te worden.

Gough is ingenomen met deze werkwijze van het ministerie en weet dat de Covid- pandemie haar weerga heeft gehad op de mentale ontwikkeling van het kind. De uitbraak van deze pandemie heeft laten zien dat er vanuit de UNICEF en al haar partners veel meer gedaan moet worden met betrekking tot het kinderbeleid. Zij kijkt uit naar een verdere intensivering van de samenwerking tussen de UNICEF en het Ministerie van SoZaVo.