Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Defensie

Uitbanning massavernietigingswapens moet bijdragen tot veiligere wereld

Suriname is bezig acties te ondernemen om te komen tot volledige uitbanning van alle vormen van massavernietigingswapens (nucleaire, biologische en chemische wapens), die voor heel veel schade in de wereld kunnen zorgen. Met behulp van de OPCW is de nationale implementatiewet op het Chemisch Wapenverdrag reeds geformuleerd en ligt nu bij De Nationale Assemblee (DNA) ter goedkeuring. Het Bureau Internationale Betrekkingen van het ministerie van Defensie in samenwerking met de UNLIREC en UNODA organiseerde op 16 en 17 maart een workshop met relevante stakeholders om ook het proces van het ontwikkelen van de nationale wetgeving op het Biologisch Wapenverdrag (BWC) op gang te brengen. “Wij moeten bijdragen tot een veiligere wereld”, zei Defensieminister Krishna Mathoera bij de opening. Wat er in de wereld om ons heen gebeurt, heeft direct gevolgen voor onze eigen veiligheid en voor onze welvaart. De uitbanning van massavernietigingswapens zal daarom niet alleen een veiligere omgeving creëren voor de huidige, maar ook de volgende generaties. In totaal hebben 20 functionarissen van verschillende overheidsinstellingen aan deze workshop geparticipeerd.

Volgens drAlex Lampalzer, deputy chief van de Biological Weapons Convention Implementation Support Unit, bestaat deze conventie dit jaar precies 50 jaar. Suriname is partij bij allerhande verdragen die allen te maken met het tegengaan van het gebruik van massavernietigingswapens en hun bestanddelen. Wij zijn als land partij geworden bij het Nucleair- en Biologisch Wapenverdrag middels opvolging en bij het Chemisch Wapenverdrag werden wij partij in de jaren negentig. Het is een vereiste dat wij nationale wetgeving in place hebben om uitvoering te geven aan de tekst en inhoud van deze verdragen. Het Biologisch Wapenverdrag heeft betrekking op virussen of bacteriën van ziekten die in laboratoria worden bewaard die in de regel zijn uitgeroeid. Dit voor wetenschappelijke doeleinden. Zo zijn er bijvoorbeeld samples bewaard van de levensgevaarlijke small pocks  en ebola. Echter kunnen landen of kwaadwilligen deze virussen ook gebruiken als wapen. Het is van belang dat wij dit middels regelgeving proberen te voorkomen.