Overheid


Schoolkleding

Schoolkleding 1. Welke huishoudens komen in aanmerking voor schoolkleding?

  Alle huishoudens met kinderen die het GLO of de VOJ school bezoeken komen in aanmerking voor schoolkleding.

 2. Welke andere voorwaarden gelden er nog om in aanmerking te komen voor schoolkleding?

  Alle huishoudens die de financiële bijstand genieten; kindertehuizen en weeshuizen; huishoudens met een maximaal inkomen van SRD 1.000,- per maand; en die bovendien kinderen hebben die het GLO of de VOJ school bezoeken komen in aanmerking voor schoolkleding.

 3. Wat heb ik nodig bij de aanvraag van schoolkleding?

  U dient bij de aanvraag voor schoolkleding het volgende te overleggen :  een geldige FB- kaart = financiële bijstandkaart ( cliënten van SoZaVo); het familieboek; een gezinsuittreksel; ID- kaart van de aanvrager; een schoolverklaring;een werkgeversverklaring/loonslip.

 4. Komen vreemdelingen ook in aanmerking voor schoolkleding?

  Vreemdelingen komen ook in aanmerking voor schoolkleding. Voor vreemdelingen geldt naast alle andere voorwaarden dat zij tenminste 1 jaar in Suriname hebben gewoond,  schoolgaande kinderen hebben en in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.

 5. Hoe dienen kindertehuizen en weeshuizen een aanvraag voor schoolkleding in?

  Kindertehuizen en weeshuizen mogen een collectieve aanvraag indienen voor schoolkleding. Het volgende dient daarbij overlegd te worden: Uittreksel en ID- kaart van een verantwoordelijke van de instelling ( de aanvrager of aanvraagster);  lijst met namen, geboortedatum, schooltype en eventueel ID nummers van de pupillen; een schoolverklaring van alle pupillen die op die lijst staan vermeld.

 6. Waar kan ik terecht voor de aanvraag van schoolkleding?

  Voor de aanvraag van schoolkleding kunt u terecht bij het wijkkantoor van de Dienst Maatschappelijke Zorg in uw woonplaats. Voor meer informatie over schoolkleding kunt u terecht bij de Dienst Maatschappelijke Zorg op het algemene telefoonnummer : 471969 en bij het ministerie van SOZAVO
  /ministerie-van-sozavo/contact.aspx