Overheid


Kinderopvang

Kinderopvang 1. Welke instantie van de overheid houdt zich bezig met de opvang , verzorging en voeding van kinderen van werkende ouders?

  De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) is een overheidsstichting van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en is verantwoordelijk voor de opvang, verzorging, en voeding van kinderen van werkende ouders. De opvang betreft kinderen van 0 tot en met 6 jaar. SBEC voert het beleid van haar crèches uit conform de visie van de vroege stimulatie van het kind.

 2. Hoe wordt de gezondheid, veiligheid en hygiëne van de kinderen in de crèches gewaarborgd.

  De overheidscrèches werken met gekwalificeerde medewerkers volgens de ECD ( Early Childhood Development) richtlijnen en nemen daarbij de gezondheidsvoorwaarden in acht. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het  Bureau Openbare Gezondheidszorg ( BOG).

 3. Waar zijn de overheidscrèches gevestigd?

  De overheidscrèches zijn gevestigd in de volgende omgevingen:
  Kasaba Holo 
  naam : Fajalobi telnr: 490802 |
  Hanna’s Lust
  naam: Gongote telnr: 580434 |
  Flora A 
  naam: Kokorie telnr: 490575 |
  Geijersvlijt
  naam: Kotomisi telnr: 453330 |
  Latour
  naam: Mama Georgetina telnr: 480748 |
  Latour
  naam: Mamio telnr: 483287 |
  Tourtonne
  naam : Nene telnr :455233 |
  Rens Project
  naam: Pikin Sranan telnr : 490806 |
  Uitvlugt
  naam: Sasa Thames telnr: 464160 |
  Sophia’s Lust
  naam Sophia telnr: 330133 |
  Land van Dijk
  naam: Peuterschool telnr: 8775537

 4. Welke particuliere crèches worden door de overheid gesteund?

  De particuliere crèches in de volgende omgevingen worden door de overheid gesteund: Beekhuizen naam: A.G. Putcher telnr: 403754 | Centrum naam: Juliana telnr: 475128 | Centrum naam : Mathilda telnr: 474414.