Overheid


Het Kiesstelsel en de Kiesregeling

Het Kiesstelsel en de Kiesregeling 1. Wat houdt het Kiesstelsel en de Kiesregeling van Suriname in?

  Het Kiesstelsel en de Kiesregeling

  Het Kiesstelsel geeft de wijze aan waarop de volksvertegenwoordiging wordt gekozen en geeft daarmee een beeld van de praktische uitvoering van de Kiesregeling. Er bestaan verschillende soorten kiesstelsels; meerderheidstelsels ( absoluut en relatief), stelsels van evenredige vertegenwoordiging en gemengde stelsels.
  Suriname heeft een stelsel van evenredige vertegenwoordiging, het EV stelsel met daarbinnen een districtenstelsel, d.w.z. geografisch opgedeeld in districten. De volksvertegenwoordigende lichamen zijn ingesteld bij de Grondwet en bestaan uit de Nationale Assemblee, de Ressortraad en de Districtsraad.  De Nationale Assemblee is het hoogste orgaan van de staat. Op regionaal niveau zijn de Ressortraden en de Districtsraden de volksvertegenwoordigende lichamen. De Districtsraad is het hoogste politiek-bestuurlijke orgaan van het district. De Ressortraad is het hoogste politiek- natuurlijke orgaan van het ressort. Voor de verkiezing van de leden van de Nationale Assemblee wordt Suriname verdeeld in kiesdistricten. Suriname telt 10 kiesdistricten en 62 ressorten. Voor de verkiezing van de leden van de Ressortraden wordt de districten verdeeld in ressorten.

  De Kiesregeling

  In de Kiesregeling staan de artikelen vermeld die betrekking hebben op de verkiezingen en de staat Suriname. Voor de integrale Kiesregeling zie Kiesregeling