Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

LISP II

1. Waar staat LISP voor?
Stichting LISP is een stichting die zich bezighoudt met het Low Income Shelter Program.

2. Wat houdt dit programma in?
Dit programma houdt in dat er een extra faciliteit voor lagere inkomens wordt gecreëerd om in aanmerking te komen voor een hypotheek.
Deze faciliteit bestaat uit een subsidie aan woningzoekenden waardoor het instapbedrag voor het afsluiten van een hypotheek wordt verlaagd.

3. Wat is het doel van de Stichting LISP?
Het doel van de stichting LISP is een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Suriname door de zelfbouwwerkzaamheden te stimuleren en de rehabilitatie en de bouw van woningen voor de lage- inkomensgroepen te bevorderen in samenwerking met de overheid.

4. Waarvoor is LISP-II in het leven geroepen?
LISP-II is speciaal voor personen die een eigen huis willen bouwen en die behoren tot de lage inkomensgroepen. Zij komen in aanmerking voor woningbouwsubsidies.

5. Voor wie is LISP-II niet bedoeld?
Het LISP-II programma is niet bedoeld voor zij die reeds eerder een woningbouwsubsidie hebben ontvangen; zij die een garage of schutting willen bouwen en zij die een winkelpand willen opzetten.

6. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor LISP-II?
Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor LISP-II?

Om in aanmerking te komen voor LISP-II dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

U beschikt over één bouwkavel ( eigendom of grondhuur) en u wilt daarop een eigen woning bouwen.
Of u beschikt over een perceel met daarop 1 woning ( eigendom of grondhuur) en u wilt deze renoveren, uitbreiden of afbouwen.
U bezit op het moment van aanvraag geen andere percelen of woningen.
U bezit de Surinaamse nationaliteit.
U bent 21 jaar of ouder.
Het bouwen van garages, schuttingen of balkons zijn verboden.
U bent bereid de woning te bouwen, renoveren, of uit te breiden tegen de door de Stichting LISP vastgestelde voorwaarden.

7. Welke documenten heb ik nodig om in aanmerking te komen voor LISP-II?
De documenten die u nodig heeft voor LISP-II zijn:
Een nationaliteitsverklaring en uittreksel CBB van de hoofdaanvrager.
Een uittreksel CBB van de mede-aanvrager.
Een kopie familieboek /gezinsuittreksel.
Bewijs van inkomen van alle inwonenden.
Kopie ID-kaart van de hoofdaanvrager en alle andere personen boven de 18 jaar.
Recente doktersverklaring bij gehandicapten.
Schoolverklaringen van schoolgaande kinderen ouder dan 21 jaar.
Kopie eigendomsdocumenten van het huis of perceel.
Een recente hypothecaire uittreksel.
Kopie perceelkaart.
Bouwtekening bij nieuwbouw of uitbreiding met een maximale oppervlakte van 40m².
Begroting/kostenraming van maximaal Srd 48.750 ( Nieuwbouw) en Srd 19.500
( renovatie of uitbreiding)
Een routebeschrijving

8. Wat zijn de vervolgstappen als ik eenmaal aan de voorwaarden heb voldaan?
Indien u aan alle criteria voldoet, wordt er contact met u opgenomen om zich aan te melden bij één van onderstaande bankinstellingen:

Spaar- en kredietcoöperatie de Schakel G.A.
Frederik Derbystraat 85
Tel : 410210/426706
www.deschakelcoop.org
email: skagrie@sr.net

GODO
Coöperatieve Spaar- en Kredietbank G.A.
Keizerstraat 139- 143
Tel: 421546
www.godo.sr

Suritrust
Surinaamse Trustmaatschappij N.V.
Henck Arronstraat 32
Tel: 420033

Trustbank
Dr. Sophie Redmondstraat 93
Tel: 476111

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
LISP – Stichting Low Income Shelter Program
Marthastraat 3, Uitvlugt
Tel: 531561/531562/531563
E-mail: Lisp@lisp.sr