Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Beheer en Behoud Biodiversiteit

Biodiversiteit is de variëteit van levensvormen op de aarde, inclusief planten, dieren, micro-organismen, de genen die ze bevatten en de ecosystemen die ze vormen. Bij biologische diversiteit (of biodiversiteit) denken velen vaak alleen aan het land en vergeten hierbij de zee, maar zeeën en oceanen kennen ook een rijke verscheidenheid aan levensvormen. Een zeer groot deel van de mondiaal beschikbare biodiversiteit bevindt zich in zee. Dit wordt mariene biodiversiteit genoemd.

Ondanks alle technologische ontwikkelingen die wij als mensen hebben bereikt zijn wij voor de basis goederen voor ons bestaan – onze gezondheid, water, voeding, medicijnen, kleren, brandstof, onderdak en energie, om maar een paar dingen te noemen – volledig afhankelijk van de natuur.

Suriname wordt wereldwijd gekenmerkt als een land met een zeer hoge biodiversiteit, vanwege onze rijkdom aan vele soorten planten, bomen en dieren en unieke ecosystemen aan land en in het water.

De Organisatie van de Verenigde Naties heeft in 1992 een verdrag uitgewerkt ter bescherming van de biodiversiteit. Deze overeenkomst tussen de grote meerderheid van ‘s werelds overheden is gericht op het behoud van de ecologische basis van de aarde in combinatie met economische ontwikkeling. De CBD (convention on Biodiversity) oftewel het verdrag inzake Biologische Diversiteit kent drie hoofddoelstellingen: behoud van biologische diversiteit, het duurzaam gebruik ervan, en een eerlijke verdeling van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen opleveren. Hoewel er al verschillende internationale afspraken bestonden op het gebied van natuur, was de Conventie inzake Biologische Diversiteit het eerste verdrag dat gaat over de gehele verscheidenheid aan levensvormen. Dit verdrag is door bijna 190 landen aangenomen.

Voor Suriname is het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het CBD verdrag in ons land. Het ministerie heeft als doelstelling het zorgdragen voor een optimale, duurzame en gecoördineerde aanwending en benutting van de hulpbronnen bodem, water, lucht en biodiversiteit en ecosystemen van ons grondgebied, waarbij mens en milieu centraal staan. Voor het Ministerie van ROM staat biodiversiteit hoog op de agenda. Er is binnen het Ministerie van ROM een aparte afdeling toegewijd aan beheer en behoud van biodiversiteit.

Link naar de UNCBD website: https://www.cbd.int/