Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering herinnert vakbonden aan afgesproken persstilte

Naar aanleiding van de recente publicaties van de CLO en de Veiligheidsbonden in de media, waarin zij inhoudelijk zijn ingegaan op de onderhandelingen die momenteel gaande zijn tussen de vakbonden en de regering, wenst president Chandrikapersad Santokhi hen te herinneren aan de persstilte die op 24 juni met partijen was overeengekomen. Deze persstilte zou volgens […]

Vakbonden en regering hervatten onderhandelingen over energietarieven

President Chandrikapersad Santokhi geeft de gezamenlijke vakbonden en het technische team van de regering meer tijd om de onderhandelingen over de verhoogde energietarieven op technisch niveau voort te zetten. Deze afspraken zijn gemaakt tijdens een vergadering met de vakbeweging op woensdag 22 mei op het Kabinet van de President. Partijen hebben zich gebogen over elkaars […]

Regering reageert op acties vakbonden en benoemt prioriteiten

Tijdens de recent gehouden regeringsraadvergadering zijn onder meer de recente acties van vakbonden besproken. Op woensdag 9 april 2024 heeft de regering tijdens een persconferentie informatie gedeeld over zaken die tijdens de recente regeringsraadvergadering uitvoerig zijn besproken. De president benadrukte tijdens de onderhandelingen met de vakbonden de recent ingevoerde tariefsverhoging van de Energiebedrijven Suriname (EBS) […]

President Santokhi en gezamenlijke bonden voeren breed overleg

Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi en de samenwerkende vakbonden heeft uitgebreid van gedachten gewisseld. Het staatshoofd benadrukte tijdens het overleg op dinsdag 6 mei dat de regering een breed pakket aan maatregelen heeft doorgevoerd om het leven van alle Surinamers te verbeteren. “Ons land ondergaat een hervormingsprogramma van het Internationaal Monetair Fonds […]

President Santokhi looft inzet arbeidende klasse

Op de Dag van de Arbeid spreekt president Chandrikapersad Santokhi zijn waardering uit voor de toewijding van de arbeidersklasse. Hij staat stil bij de cruciale rol van loontrekkers in de economie, vooral gezien de economische uitdagingen waar het land doorheen gaat. “Bij deze gelegenheid benadruk ik graag de toewijding en bijdrage van loontrekkers aan onze […]

Regering voert constructief gesprek met vakbonden

Op de vooravond van de Dag van de Arbeid hebben de vakbonden positief gereageerd op een uitnodiging van de regering voor een constructief gesprek. Tijdens deze bijeenkomst op dinsdag 30 april is breedvoerig gesproken over de voorbereidingen voor nieuwe onderhandelingen na juli 2024. Deskundigen van zowel de regering als de vakbeweging, Errol Snijders (Moederbond), Michael […]

President Santokhi maakt kennis met nieuw bestuur bond EBS

President Santokhi heeft kennisgemaakt met het nieuwe bestuur van de Ogem Werknemers Organisatie Suriname (OWOS), de bond bij de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS). Het nieuwe bestuur, onder leiding van Marciano Hellings, is in oktober vorig jaar gekozen. Het staatshoofd vindt het cruciaal dat de regering weet dat er besturen zijn gekozen bij de bonden van […]

Regering en vakbonden zetten gezamenlijk stappen naar veerkracht en samenwerking

Vertegenwoordigers van diverse vakbonden en regeringsfunctionarissen zijn wederom bijeengekomen. Hierbij hebben de partijen gezamenlijk stappen gezet naar een sterker en veerkrachtiger Suriname. President Chandrikapersad Santokhi, het cluster team van ministers en het onderhandelsorgaan van de overheid hebben met gezamenlijke vakbonden intensief gesproken over cruciale kwesties voor de samenleving. Het overleg vond plaats op donderdag 23 […]

Regering en vakbonden op rand van akkoord voor lotverbetering burgers

President Chandrikapersad Santokhi heeft een constructieve deliberatie gehad met de vakbeweging, vertegenwoordigd in Ravaksur Plus, het onderhandelingsorgaan en het clusterteam van ministers. Ministers Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken en Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning zaten als strategische ministers aan tijdens het overleg op woensdag 22 november. Deze vergadering markeert een voortzetting van de langdurige […]

President ontvangt gezamenlijke vakbonden

President Chandrikapersad Santokhi heeft op maandag 20 november 2023 de gezamenlijke vakbonden ontvangen voor een belangrijke vergadering. Het staatshoofd opende de bijeenkomst met een condoleance aan de nabestaanden van allen die betrokken waren bij de tragische gebeurtenis eerder op de dag: het instorten van een mijnschacht in de buurt van Kleine Saramacca op de locatie […]