Update COP 28: Suriname’s Standpunt en Successen in Klimaatonderhandelingen en Paneldiscussies

Tijdens de eerste week van de 28e Conferentie van Partijen (COP 28) heeft de Surinaamse delegatie actief deelgenomen aan cruciale coördinatievergaderingen en informele bijeenkomsten, waarbij de nadruk lag op het voorbereiden van teksten die de basis vormen voor onderhandelingen en overeenstemming. Standpunt Suriname over Mitigatie en Just TransitionEen opvallend aspect van de Surinaamse betrokkenheid bij […]