Project “Quick Assessment of land degradation in Suriname”

11-04-2022 Het Directoraat Milieu (DM) van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) heeft onder andere als taak het formuleren en coördineren van de uitvoering van het milieubeleid en het coördineren van de uitvoering van de geratificeerde milieuverdragen. Een van de nationale milieubeleidslijnen is duurzaam landbeheer. Een onderdeel hiervan is het aspect landdegradatie. In […]