Regering versterkt koopkracht in 2024

De regering heeft tijdens de eerste regeringsvergadering van het jaar beslissende stappen gezet ter verbetering van het welzijn van haar burgers. De eerder overeengekomen maatregelen met vakbonden, die tot doel hebben de koopkracht van de bevolking te versterken, zijn goedgekeurd en zullen vanaf januari 2024 van kracht zijn.De maatregelen betreffen belastingverlichting, verruiming van belastingschijven, extra […]