President Santokhi ontvangt update over uitvoering Anti-Corruptiewet

Aan president Chandrikapersad Santokhi is een update gepresenteerd omtrent de uitvoering van de Anti-Corruptiewet en de positie van Suriname in deze kwestie, tegen de achtergrond van afspraken met het IMF. De Anti-Corruptiewet is in 2017 in werking getreden. Het doel van deze wet is onder andere het vaststellen van regels inzake de instelling van de […]