President Santokhi : Economische stabiliteit bereikt

President Chandrikapersad Santokhi ging in op verschillende onderwerpen in het radiopraatprogramma ‘ABC Actueel’. Tijdens dit gesprek zijn de uitvoering van het vonnis van de 8 decembermoorden, de economische stabiliteit, grondconversie, het foodbasketproject en het stimuleren van de lokale productie aan de orde gekomen. Het vraaggesprek is op dinsdag 9 januari 2024 gehouden bij het radiostation Ampie’s […]

Caricom regeringsleiders bespreken kwestie Haïti

President Chandrikapersad Santokhi heeft virtueel deelgenomen aan de interventie tijdens de Zevende Bijeenkomst van de Hoofden van Regeringen over Haïti en de Bureauvergadering van de Conferentie van Hoofden van Regeringen met de Eminent Persons Group (EPG). Tijdens de bijeenkomst zijn cruciale zaken besproken met betrekking tot Haïti. Vanuit zijn kantoor heeft het staatshoofd op vrijdag […]

President Santokhi installeert Presidentiële Werkgroep ICAO

President Chandrikapersad Santokhi heeft op 5 januari 2024 een Presidentiële Werkgroep ingesteld om enkele zaken aan te pakken die nog aandacht behoeven binnen de bloeiende luchtvaartsector. Deze werkgroep, voorgezeten door Clifford Themen, zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een plan van aanpak om deze kwesties aan te pakken. Om de burgerluchtvaart in Suriname te […]

President Santokhi sluit met dankbaarheid 2023 af

Op vrijdag 29 december 2023, heeft President Chandrikapersad Santokhi samen met diverse overheidsfunctionarissen, notabelen, genodigden en het personeel van het Kabinet van de President het jaar 2023 feestelijk en vol dankbaarheid afgesloten. President Santokhi richtte zich in zijn toespraak vooral op de geleverde prestaties door de regering in het algemeen en het personeel van het […]

Ministersteam reist af naar Atjoni

Een ministersteam, bestaande uit de ministers van Defensie, EZOTI, TCT, ROS en Juspol, zal vanmiddag om 13.00 uur afreizen naar Atjoni. Deze gezamenlijke inzet benadrukt de serieuze aanpak van de situatie door verschillende ministeries in het gebied. Ter versterking van de politie in het gebied worden RBT-manschappen en eenheden van het leger ingezet. Deze gecombineerde […]

President Santokhi: We sluiten het jaar af met positieve vooruitzichten

Tijdens de kerstviering met de medewerkers van het kabinet heeft het Surinaamse staatshoofd zijn dank uitgesproken voor de inzet van zijn personeel. President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de viering die plaatsvond in de achtertuin van het presidentieel paleis op 22 december, eenieder opgeroepen in gebed te gaan. “Laten we ons hart en onze ziel verbinden […]

Regering bespreekt voortgang van lopende projecten tijdens RRV

Tijdens de recente regeringsvergadering op woensdag 13 december 2023, zijn er verschillende nationale zaken besproken en besluiten genomen. De regering blijft zich inzetten voor duidelijkheid en doeltreffende stappen om verschillende gebieden te verbeteren. Ordening goudsector: Wekelijkse updates en duurzame praktijkenMinister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft de regering geïnformeerd over de voortgang in de goudsector. […]

Minister Raghoebarsing blikt terug op succesvolle week met IMF-delegatie

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning blikt terug op een succesvolle week met de delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het negen leden tellende team onder leiding van Anastasia Guscina heeft in Suriname voor de vierde keer de stand van zaken opgemaakt van het met Suriname overeengekomen programma. Op het ministerie van Financiën […]

Instelling Jeugd Platform Kabinet President

 “Jullie zullen een brug moeten gaan vormen naar de studenten toe en als klankbord dienen wanneer jongeren issues hebben. Daarnaast zullen jullie mij als president moeten adviseren in heel wat zaken aangaande jongeren”. Dit was de rode draad van de boodschap van president Chandrikapersad Santokhi aan de leden van het Jeugd Platform op het Kabinet […]

Tareno Plan Kwamalasamutu moet deel nationaal beleid worden

De Trio-gemeenschap heeft een beleidsplan voor een periode van een jaar ter verbetering en ontwikkeling van Kwamalasamutu in elkaar gezet. Het Tareno Plan (Life Plan van de Trio) is op dinsdag 7 november door granman Jimmy Toeroemang aan president Chandrikapersad Santokhi aangeboden. Dit ging gepaard met een presentatie in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. […]