Herstelprogramma zorgt voor meer dan noodzakelijke stabilisatie

President Chandrikapersad Santokhi heeft in het parlement verduidelijkt dat het programma, welke met steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt uitgevoerd een stabilisatieprogramma is. “Het is bedoeld om de macro-economie te stabiliseren. Ons eigen herstelprogramma is completer, omdat het rekening mee houdt dat voor een vlotte vooruitgang meer nodig is dan de noodzakelijke stabilisatie”, […]

Onrust draagt bij aan koersontwikkeling

Regeringsleider Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens een openbare vergadering van het parlement aangekaart dat onrust een factor is die bijdraagt aan de koersontwikkeling. De president is op 28 maart breedvoerig ingegaan op diverse zorgpunten met betrekking tot de recente koersontwikkelingen. “We hebben momenten gehad van ernstige onrusten die geleid hebben tot gevoel van onveiligheid en angst”, […]

President Santokhi: “Deviezenreserve kan niet optimaal worden ingezet”

President Chandrikapersad Santokhi is in het hoogste college van Staat ingegaan op zorgpunten met betrekking tot de koersontwikkeling. “Ik zal in mijn betoog uitvoerig stilstaan, waarom de ingeslagen weg van financieel-economische hervormingen noodzakelijk was en is.”, aldus het staatshoofd op 28 maart 2023 in De Nationale Assemblee. De regeringsleider heeft opgemerkt dat het important is […]