President wenst evaluatie Open Markt Operaties

President Santokhi is voorstander van constante evaluatie van de maatregelen ter beteugeling van de wisselkoers voor vreemde valuta. Vanuit de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vinden er Open Markt Operaties (OMO) plaats. Om het succes van deze operaties onder de loep te nemen en voorstellen te doen aangaande de weg voorwaarts, is binnen de regeringsraad […]

President voert vervolggesprekken met politiebond

Na initiële gesprekken aangaande knelpunten bij de Surinaamse Politie Bond (SPB) heeft president Chandrikapersad Santokhi samen met zijn team van deskundigen een vervolggesprek belegd met de politievakorganisatie. Tijdens dit onderhoud, dat plaatsvond op 16 november 2022, is over diverse zaken van gedachten gewisseld. Het versterken van het vertrouwen tussen minister Kenneth Amoksi van Justitie en […]