Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Suriname zet koers naar COP 29: Debriefing van COP 28 en voorbereiding op toekomstige actie

⁣⁣

Op maandag 8 januari 2024 organiseerde het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, in samenwerking met de UNDP, een belangrijke workshop gericht op het delen van de ervaringen van de Surinaamse delegatie van COP 28 en het plaveien van de weg voor effectieve deelname aan COP 29. Deze workshop brengt diverse vertegenwoordigers van nationale belanghebbenden samen, waaronder overheidsfunctionarissen, bedrijven, CSO’s, NGO’s en academici, om gezamenlijk de resultaten van COP 28 te analyseren en een koers voor de toekomst uit te stippelen.⁣⁣

⁣⁣Deelnemers kregen een diepgaand inzicht in de betrokkenheid van de Surinaamse delegatie bij belangrijke thematische gebieden zoals climate finance, global stocktake, just transition, adaptatie, Artikel 6, landbouw, capaciteitsopbouw en gender en klimaatverandering door middel van presentaties en discussies. Door de resultaten van COP 28 te analyseren en de ervaring van de delegatie te begrijpen, kregen de deelnemers een uitgebreid begrip van het COP-proces en de specifieke resultaten van COP 28.⁣⁣

⁣⁣Door middel van open discussies en gezamenlijke brainstormsessies zal de workshop een duidelijk en uitvoerbaar plan genereren voor de deelname van Suriname aan COP 29.⁣⁣

⁣⁣Deze workshop biedt Suriname een cruciale kans om de lessen van COP 28 te integreren en een robuuste strategie te ontwikkelen voor COP 29. Door experts en belanghebbenden uit diverse achtergronden samen te brengen, bevordert de workshop een volledig begrip van de klimaatuitdagingen en mogelijke oplossingen. Deze gezamenlijke aanpak versterkt niet alleen de stem van Suriname op de internationale tafel, maar legt ook de basis voor een duurzamere toekomst voor het land.⁣