Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Suriname zet belangrijke stappen in duurzaam bosbeheer met inspirerende workshop

In de week van 4 tot en met 8 maart 2024 vond een inspirerende workshop plaats over duurzaam bosbeheer. Georganiseerd door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), bracht de workshop nationale experts samen om te werken aan een betere toekomst voor de Surinaamse bossen. Onder leiding van Peter Gondo, regionaal adviseur van het United Nations Forum on Forest (UNFF), verdiepten de deelnemers zich in cruciale aspecten van duurzaam bosbeheer, zoals capaciteitsversterking en mobilisatie van financiering.

De workshop was meer dan een kennisdelingssessie. Het was een platform voor interactie, samenwerking en het creëren van synergieën tussen verschillende stakeholders. De open en enthousiaste sfeer stimuleerde creatieve ideeën en oplossingen voor de uitdagingen die het Surinaamse bosbeheer vandaag de dag enfrenta.

Een van de concrete resultaten van de workshop is de ontwikkeling van een actieplan voor financiering. Dit plan, gebaseerd op de nationale bosfinancieringsstrategie van Suriname, beoogt de mobilisatie van financiën uit diverse bronnen, waaronder internationale fondsen en private investeringen. Dit is een cruciale stap om de implementatie van duurzame bosbouwpraktijken in Suriname te versnellen.

Naast het actieplan is er ook een start gemaakt met de formulering van een projectconcept. Dit concept richt zich op het implementeren van concrete maatregelen voor duurzaam bosbeheer, met als doel de bescherming en het behoud van de Surinaamse bossen te versterken. Het projectconcept zal worden gebruikt om fondsen aan te vragen bij externe bronnen, waardoor de impact van de workshop op de lange termijn kan worden gemaximaliseerd.

De workshop was niet alleen inspirerend vanwege de inhoud, maar ook vanwege de betrokkenheid van de nationale experts. Hun passie voor duurzaam bosbeheer was duidelijk voelbaar en hun expertise was van onschatbare waarde voor het succes van de workshop. De inzet van deze experts is cruciaal voor de verdere ontwikkeling en implementatie van duurzame bosbouw in Suriname.

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is verheugd over de positieve resultaten van de workshop. De workshop heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevordering van duurzaam bosbeheer in Suriname. De inspanningen van de deelnemers en de concrete resultaten die zijn behaald, bieden een stevige basis voor de toekomst van de Surinaamse bossen.