Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Suriname serieus bezig met finaliseren CEDAW-landenrapport

Suriname is serieus bezig met het verzamelen van data over de status van het landenrapport dat gaat over de Conventie tegen de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen de vrouwen. Het gaat hierbij om het 7de CEDAW-landenrapport dat later dit jaar ingediend moet worden bij de VN CEDAW Commissie. Om de laatste hand te leggen aan dit belangrijk rapport werd van 26 t/m 27 mei een CEDAW/ Human Rights Based Approach Sensitization sessie gehouden met ondersteuning van UN Women. Aan deze sessie namen functionarissen deel van het Bureau Gender Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), CEDAW focal points van andere ministeries en andere relevante instanties die zich bezighouden met het uitbannen van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen.

In de afgelopen twee dagen zijn enkele onvolkomenheden en tekortkomingen in het voorlopig 7de CEDAW-landenrapport van Suriname geconstateerd en zullen die bijgewerkt en gefinaliseerd worden voor het finaal rapport

BiZa minister Bronto Somohardjo verrichte de officiële opening van bovengenoemde activiteit. Hij gaf aan dat het verband tussen mensen rechten en ontwikkeling van recente oorsprong is, waarbij het belangrijk is dat iedereen die in die positie zit om verandering in de situatie van de vrouw te brengen, zich ook aan die plicht committeert en uitvoert. “Op rechten gebaseerde benaderingen vereisen een hoge mate van participatie van allen, inclusief vrouwen en kinderen,” benadrukte de minister.

Het BGA heeft vanuit het ministerie van BiZa de rol als verantwoordelijke instantie voor het coördineren, begeleiden en monitoren van het nationaal genderbeleid. Tussentijdse meetings over de voortgang van de implementatie van het CEDAW-verdrag, is ook een van haar kernverantwoordelijkheden. De training werd verzorgd door Ramona Biholar en Letitia Nicholas die Programma Analist van Human Rights and Law of UN Women.