Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Suriname en Frans-Guyana bundelen krachten om het uitbannen van kwikgebruik in de goudsector aan te pakken


Op vrijdag 20 januari 2024 heeft ROM-minister Dasai, op uitnodiging van de Franse Ambassadeur in Suriname, de heer Nicolas de Lacosta, een helikoptervlucht gemaakt boven het gebied langs de Marowijnerivier tussen Suriname en Frans-Guyana. Het doel was om een diepgaand inzicht te krijgen in de milieueffecten van de plaatselijke goudwinningsactiviteiten. Minister Dasai benadrukte dat de huidige situatie aandacht vereist en dat er actie ondernomen moet worden om de impact van economische activiteiten op het milieu te minimaliseren.

In een gezamenlijke inspanning met het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, dat verantwoordelijk is voor de ordening van de goudsector, zal het ROM-ministerie initiatieven ontplooien om de impact op het milieu te minimaliseren. Het National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS) zal worden ingeschakeld om het noodzakelijke onderzoek uit te voeren.

Met betrekking tot het uitfaseren van kwik heeft het Ministerie van ROM het afgelopen dienstjaar een aantal stappen ondernomen:

– Voor de uitfasering van kwik is een ‘quick assessment’ gemaakt om na te gaan wat de impact zal zijn op het uitfaseren;

– Om de kwikvervuiling door kleine goudwinners aan te pakken, is het project “Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small Scale Gold Mining,” kortweg het ‘EMSAGS Project,’ ook in 2023 geïmplementeerd in samenwerking met NIMOS en het ministerie van NH. Het doel is het verbeteren van het beheer van ambachtelijke en kleinschalige goudwinning (ASGM) in Suriname én het stimuleren van de toepassing van milieuverantwoorde mijnbouwtechnologieën. Dit moet leiden tot aanzienlijke vermindering van negatieve effecten van goudwinning op de biodiversiteit, de bossen, het water en lokale gemeenschappen, maar ook van de uitstoot van broeikasgassen die opwarming van de aarde veroorzaken en daarmee klimaatverandering.

– Voor een goede kans van slagen zal binnen het EMSAGS Project ook nieuw beleid worden geformuleerd, wet- en regelgeving aangepast en sectorgerichte instituten versterkt. Daarnaast zullen nieuwe milieuverantwoorde mijnbouwmethoden worden geïntroduceerd, in samenspraak met de kleinschalige goudzoekers. De financiële ondersteuning komt van de Global Environment Facility (GEF) Trust Fund waarvan het Ministerie van ROM de operational focalpoint is.

Samen met Frans-Guyana wordt er gewerkt aan het uitfaseren van het kwikgebruik, waarbij Frans-Guyana al concrete stappen heeft ondernomen langs de Marowijne, de grensrivier tussen beide landen. Minister Dasai benadrukte dat gezamenlijke inspanningen essentieel zijn om dit probleem aan te pakken. Hij wees erop dat niet alleen Suriname, maar ook Frans-Guyana met dit milieuprobleem kampt, en alleen door effectieve samenwerking kunnen beide landen succesvolle resultaten behalen.