Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Stuurgroep Alcoa/Suralco geïnstalleerd

President Chandrikapersad Santokhi heeft op zijn kabinet de Presidentiële Stuurgroep Alcoa/Suralco geïnstalleerd. Met de instelling van deze Presidentiële Commissie ‘Alcoa/Suralco Stuurgroep’, wordt de Onderhandelingscommissie Bauxiet Industrie ook formeel ontbonden. Dit gebeurde op vrijdag 7 mei 2021. De werkzaamheden van deze nieuwe Presidentiële Commissie ‘Alcoa/Suralco Stuurgroep’ hebben een intensief karakter en zijn van potentieel groot belang voor de economische ontwikkeling van Suriname.

President Santokhi: ‘’Het is u bekend, dat de Wet Wijziging Brokopondo-overeenkomst d.d. 6 september 2019, die verband hield met het sluiten van deze overeenkomsten, hebben geleid tot een intensief debat binnen ons parlement, waarbij delen van de samenleving haaks tegenover elkaar stonden. Ook maatschappelijk hebben deze overeenkomsten tot de nodige discussies geleid. Het is nu tijd om onder leiding van deze nieuwe regering, de gelederen te sluiten.”

“Tijd om vooruit te kijken en om te verkennen waar, binnen het vigerend kader dat nu eenmaal tot stand is gekomen, de voordelen en kansen voor Suriname liggen’’, ging de president verder. Er zijn volgens hem nog tal van zaken, die moeten worden afgerond, maar er liggen ook tal van kansen, die opgepakt moeten worden.

Het is van belang dat Suriname de monitoring van de uitvoering van de werkzaamheden, waar Alcoa reeds een aanvang mee heeft gemaakt of mee zou moeten hebben gemaakt, adequaat oppakt. “Ofschoon de bauxietindustrie door Alcoa is beëindigd, zullen we met de kennis van nu moeten constateren, dat er ook kansen zijn voor Suriname in het kader van de hernieuwde ontwikkeling van de bauxietindustrie,” aldus het staatshoofd. Met name in het kader van de recente olie en gasvondsten, moeten deze ontwikkelingen opnieuw worden beschouwd.

Ons land kan in de bauxietindustrie, een fundamentele sprong voorwaarts maken, na de olie- en gasvondsten voor de kust van Suriname. Vooral de gasvondsten en de daaraan gerelateerde potentiële beschikbaarheid van grote hoeveelheden goedkope energie, kunnen een belangrijke factor zijn in een hernieuwde business case, met betrekking tot de ontwikkeling van het Bakhuisgebergte en tot een nieuwe bauxietindustrie.

Het uitganspunt is dat de commissie enerzijds zoveel mogelijk voordeel voor de Staat Suriname zal moeten halen tegen de achtergrond van de nieuwe ontwikkelingen. Anderzijds zal er zoveel mogelijk reparatie voor de Surinaamse samenleving moeten komen, dit tegen de achtergrond van de effecten van de beëindiging van de activiteiten van Alcoa en Suralco in Suriname.

De commissie bestaat uit P. Bissesur (voorzitter), V. Ajodhia, C. Doekhie, C. Bindadin-Randjitsingh, F. Noordwijk, C.Griffith, G. Griffith, A.Ramkhelawan, C.Nelom en R.Brijbhokun.