Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Stichting Belvosur steunt kansarme kinderen in Suriname

Op vrijdag 10 maart 2023 heeft ambassadeur Gilbêrt van Lierop in België een onderhoud gehad met de Honorair Consul (HC) van Suriname in België, Gerard Andre Dupulthys en voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting Belvosur, Hugo Dekeyzer. Dit onderhoud lag in het kader van herstel van de samenwerking tussen de ambassade in België en de honorair consul van Suriname in België. Het had als doel de lopende- en nieuwe projecten in Suriname welke uitgevoerd worden door de stichting België voor Suriname (Belvosur) te bespreken.

De stichting Belvosur biedt ondersteuning aan projecten in Suriname die zich toespitsen op het welzijn van kansarme of noodlijdende kinderen. Deze stichting is in 1995 opgericht door HC Dupulthys. De stichting zoekt en verzamelt gelden in België, welke integraal naar projecten in Suriname gaan. Via fondsenwerving heeft de stichting sinds de oprichting bijna een miljoen Euro aan projecten in Suriname gefinancierd. ‘Een van de nieuwe projecten betreft het project ASS/dyslexie, betreffende leer- en ontwikkelingsstoornissen in het Surinaams onderwijs’, gaf Dupulthys aan.

Een delegatie zal in april naar Suriname afreizen waarbij er gesprekken gevoerd zullen worden met diverse ministeries, waaronder Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en Volksgezondheid. Ook het Kabinet van de President en de vicepresident zullen deelnemen aan deze gesprekken.

De stichting Belvosur Suriname brengt de projecten in kaart en rapporteert aan Belvosur in België. Vanuit België worden de financiële middelen gezocht en overgemaakt. Vervolgens staat de stichting Belvosur in Suriname in voor de concrete uitvoering en opvolging. De stichting heeft in Suriname verschillende instanties ondersteund zoals de Kennedy stichting, Nos Kasitas, verschillende tehuizen en internaten.

Ook kunnen stichtingen en organisaties in Suriname die kansarme kinderen helpen een project bij stichting Belvosur indienen via de website: https://www.belvosur.be/steun-belvosur.

Ambassadeur van Lierop stond stil bij het feit dat de stichting gelden ophaalt bij Belgische staatsburgers die vaak nooit naar Suriname zijn geweest en geen enkele band met Suriname hebben. De ambassadeur heeft daarom de samenwerking met de honorair consul opgepakt en beloofd meer bekendheid en ondersteuning vanuit de ambassade te geven aan de stichting, zodat deze het goede werk in Suriname voortzet en uitbreidt. Hij doet daarom een beroep aan Surinamers in diaspora om de stichting ook te ondersteunen.

De diplomaat gaf verder aan dat mensen die gelden en middelen aan Suriname doneren zich vaak zorgen maken dat deze middelen niet op de juiste plek aankomen. “Stichting Belvosur produceert elk jaar een jaarverslag en is onderhevig aan Belgische wetgeving. Dit voorkomt fraude en malversaties”, benadrukte ambassadeur Van Lierop.