Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Stichting Beheer en Exploitatie NIS presenteert renovatieproject aan president Santokhi

Het is de bedoeling dat het Nationaal Indoor Stadion (NIS)/Anthony Nesty Sporthal van een non-profit organisatie overstapt naar een commerciële instelling om inkomsten te genereren. De plannen hiertoe zijn op donderdag 2 september 2021 door de Stichting Beheer en Exploitatie Nationaal Indoor Stadion/Anthony Nesty Sporthal aan president Chandrikapersad Santokhi gepresenteerd. Binnen deze plannen ligt ook het renoveren c.q. uitbreiden en moderniseren van de accommodatie om zodoende ruimschoots te voldoen aan haar doelstellingen.

Aangegeven is dat de Covid-19-pandemie ook impact heeft gehad voor de sporthal. Sinds deze situatie zich voordoet heeft het NIS geen activiteiten georganiseerd. Hierdoor zijn de inkomsten weggebleven doordat de vraag naar diensten zijn weggebleven, dit als gevolg van de maatregelen om COVID-19 tegen te gaan. Door het ontbreken van een gedegen onderhoudsplan alsook structureel en duurzaam onderhoud bevindt het NIS zich in een deplorabele staat. Civieltechnisch kan het gebouw als afgeschreven worden beschouwd en voldoet het niet als een veilige accommodatie voor sport en evenementen.

President Santokhi die het project toejuicht, erkent dat de sporthal heel wat aanpassingen behoeft. Hij benadrukt dat er ook beleid moet worden ontwikkeld voor ontdekken van lokaal talent. Verder zullen jongeren uit achterstandswijken moeten meeliften met het nieuwe project. Hij gaf de stichting mee op zoek te gaan naar meer inkomstenbronnen en stelde voor het plan ook in regeringsraad te presenteren. NIS-directeur Joel Martinus toonde zich ingenomen met de reactie van het staatshoofd. Hij heeft sedert zijn aanstelling als directeur uit eigen middelen enkele ruimtes gerenoveerd. Echter benadrukt de directeur dat er nog veel plannen zijn. Binnen enkele jaren moet er iets moois en kostendekkend voor de gemeenschap zijn neergezet. Hij noemt onder meer een zwembad volgens internationale standaarden en appartementen voor gasten.

Het commercialiseren en renoveren van de accommodatie is tevens bedoeld voor het identificeren van talent, behoud van cultuur en organiseren van entertainment. Deze zaken zullen een continu proces moeten zijn en ertoe bijdragen dat sporters deelnemen aan nationale en internationale evenementen. Het duurzaam beheer van het NIS is van eminent belang en de focus wordt gelegd op het genereren van inkomsten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het innovatief en commercieel inzetten van ruimten. Renovatie van de accommodatie biedt voordelen zoals: creëren van een gezonde leefstijl, verbeteren van de kwaliteit van sport en een recreatieplek voor hangjongeren. Het project is gekoppeld aan de relevante duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Een van de doelstellingen is vooral het bieden van een duurzame multifunctionele accommodatie om atleten/jongeren de kans te geven hun vaardigheden c.q. talent verder te ontwikkelen.