Overheid


Wapen

Naast de Surinaamse vlag is ook ons wapen een belangrijk symbool die u vaak zult tegen komen op officiële nationale gelegenheden of gebouwen.

Een wapen dient zowel het verleden tot uiting te brengen als de toekomst te verwoorden. Daarnaast moet het zowel nationaal als internationaal begrijpelijk zijn en zich houden aan de geldende heraldische regels. Voor het wapen van Suriname geldt:

  • Naast het verleden, wordt ook het heden en de toekomst verbeeldt in ons wapen door de tweeen deling en het hartschild. Er is een verticale deling in twee gelijke helften toegepast, met midden op de deellijn zoals heraldisch gebruikelijk, een klein schild, dat om nader aan te geven redenen hier uitvormig mag zijn, in contrast met de ellips van het grote schild, waarop het zijn plaats heeft.
  • De rechterhelft (links voor degene die ernaar kijkt) wordt 'de kant van het heden' genoemd, gewijd aan het land dat wij bewonen, en waarvoor nauwelijks een beter en mooier symbool denkbaar is dan de koningspalm, staande op hoge aarde, in juist pendant met het zeilschip.
    Het ruitvormige hartschild dat een ster draagt, symboliseert op zijn beurt de toekomst, de hoop, 'dat wat in de sterren geschreven staat'.
  • De koningspalm als symbool van het land, van de groei, van het heden is bijzonder zinvol, omdat de palm van oudsher het symbool is van de gerechte mens, de 'vir justus', die de 'Justitia' uit het devies beoefent, volgens de psalmvers 'De gerechte zal opbloeien als een palm'.
  • De boom staat er dus ook voor de goede Surinamer. Zijn natuurlijke kleur is de enige samengestelde kleur die de heraldiek toelaat, samengesteld uit de symbolische kleuren van Afrika (blauw) en Azie (geel) tegen de zilverblanke achtergrond (Europa). Het rood van de Amerikaanse (Indiaanse) bevolkingscomponent vindt men terug in de kleur van de rode banderol, die onder het schild de drie woorden van het aloude devies draagt.
  • Op alle wapens die een hartschild hebben, treedt dit sterk naar voren, omdat het als het ware opgelegd is op het overige schild. Ondanks de relatieve kleinheid van het hartschild, vraagt dit door zijn centrale plaats de volle aandacht, en terecht: het is immers vooral de toekomst die ons voor ogen moet staan.
    De ster is het eeuwige: dat wat het verleden steeds was, wat nu nog is en altijd zal zijn. Een symbool van het goddelijke dat het al overstraalt. Daarnaast is het schip het dynamische, de palmboom het statische.
  • Zo is de toekomst, de (gouden) ster ons als een plicht opgelegd, maar tevens als een hoop, een verwachting en een vredessymbool (de ster van Bethlehem, de leidster).