vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING


Samenwerking

Ons land heeft met verschillende andere landen, internationale organisaties, donoren en NGO's samenwerkingsverbanden die gestalte hebben gekregen in programma's, projecten, akkoorden, overeenkomsten en andere samenwerkingsvormen.

Lopende projecten/programma's zijn o.a:

Klik hier voor meer nationale- en internationale betrekkingen