Overheid


Regering zal realisatiegraad verhogen

08-10-2017

De regering zal er alles aan doen om  het komend dienstjaar de realisatiegraad van het Ontwikkelingsplan, van de Jaarplannen en van de Jaarbegrotingen significant te verhogen. Waarnemend president Ashwin Adhin benadrukte tijdens de jaarrede, dat de economie zich aan het herstellen is en dat positieve signalen zich reeds aftekenen.

Echter, het is vooral juist om te zeggen dat het ons aller verantwoordelijkheid is om aanpassingen te plegen die nodig zijn om onze economie duurzaam voort te stuwen en het leefklimaat gezond en steeds aangenamer te maken. Kortom, de Regering kan het niet alleen’, aldus de waarnemend president. Suriname is door een diep dal gegaan, met een economische contractie van 10% en een hoge inflatie. In 2016 werd niet langer met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zee gegaan vanwege fundamentele verschillen over de aanpak van de crisis en de energietarieven. Ondanks dit zware weer waarin het land terecht is gekomen, heeft de regering wel degelijk succes geboekt op essentiële gebieden, meent de gezagsdrager. In het beleid is gewerkt met macro-economische prioriteiten, oplossen van knelpunten die zich in de realiteit voordeden en voorts met de sociale vraagstukken die fundamenteel zijn en niet van het ene op het andere moment kunnen worden opgelost. Ondanks de moeilijke tijden heeft de regering enkele successen kunnen noteren.  De waarnemend president noemde enkele zaken op t.w.

  1. Het intomen van het overheidstekort.
  2. De opbouw van de monetaire reserves en de inflatiebeteugeling.
  3. Het geven van sociale verlichting aan grote delen van de samenleving.
  4. Het gerealiseerd hebben van diverse langverwachte wettelijke regelingen, zoals de Anti-corruptiewet, Wet op de Jaarrekening, de Arbeidswetten, de Dierenbeschermingswet en de Wet op het Elektronisch Rechtsverkeer.
  5. De vergroting van de transparantie van de Overheid, wat zich onder andere heeft geuit in de hoeveelheid informatie die door de Regering aan DNA is verstrekt over diverse zaken met betrekking tot de stand van de economie en de Staatsfinanciën.
  6. Het bij wet uitbreiden van het grondgebied van Suriname in zee, waardoor meer economische mogelijkheden voor ons land zijn ontstaan.
  7. De goedkeuring van de Wet op het Spaar- en Stabilisatiefonds, waardoor voorwaarden zijn geschapen om de veerkracht van de economie te versterken.

De regering zal volgens hem in de rest van haar zittingsperiode de samenwerking met de functionele groepen voortzetten.

NIEUWSBERICHTEN