Overheid


Kind centraal bij schoolvoedingsproject

20-05-2018

Bij het schoolvoedingsproject dat de first lady Ingrid Bouterse – Waldring ondersteunt, staat het kind centraal. Georgette Garcia – Elias, hoofd van het bureau van de first lady geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut aan dat de nadruk bij dit project gelegd zal worden op gezonde voeding voor de kinderen. Het gaat om kinderen van crèches, lagere- en muloscholen.

Verder geeft het hoofd van het bureau aan, dat het idee van het schoolvoedingsproject is ontstaan uit een eerder bezoek dat de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack – Beighle, heeft gebracht aan Brazilië. In ons zuiden buurland werkt het schoolvoedingsproject al tientallen jaren. Brazilië heeft ook haar hulp en expertise geboden aan enkele landen van Latijns-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Het project zit in de eindfase en binnenkort zal gestart worden met een pilot. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is de hoofdverantwoordelijke bij dit project. Verder zullen de ministeries van Volksgezondheid en Landbouw, Veeteelt en Visserij een wezenlijke bijdrage leveren. Voor de pilot zijn er vier scholen uitgekozen te Koewarasan, die een kinderrijke buurt is en er kinderen zijn met verschillende achtergronden. Op deze scholen zal er een proef gedraaid worden om vooraf te kunnen nagaan wat de eventuele problemen zullen zijn, zodat bij verdere uitbreiding deze kinderziektes uit de weg gewerkt kunnen worden. Georgette Garcia – Elias benadrukt verder dat dit project niets te maken heeft met het naschoolse opvangproject. “Het is een totaal ander project en we leren uit wat er verkeerd is gegaan”, sprak het hoofd. De essentie van dit project, is dat de kinderen gemotiveerd zullen zijn om iets te worden in de maatschappij, om zo hun bijdrage terug te leveren aan Suriname. “De first lady doet dit allemaal omdat het te maken heeft met het Surinaams kind. We moeten het zeker ondersteunen want alles valt en staat met gezonde voeding”, aldus Garcia – Elias.

NIEUWSBERICHTEN